Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for og på Ternevej 39, 41 og 40 samt Mejsevej 15, 9480 Løkken (matr. nr. 9e, 9c, 26e Furreby By, Furreby), Hjørring Kommune

2. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en sandbuffer med bagstopper og kompensationsfodring. En sandbuffer med bagstopper, svarer til en tildækket skråningsbeskyttelse med kompenserende fodring.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Denne tilladelse erstatter tilladelse af 13. oktober 2018 (17/01416). Ændringen består i, at topkoten på bagstopperen hæves til kote 4,50 m DVR90 på hele strækningen. Ændringen har ingen betydning for sandmængderne, der bruges til sandbufferen og kompensationsfodringen.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017 jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Tilladelsen kan findes under menupunktet 'filer'.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Ilse Gräber, e-mail: igr@kyst.dk, tlf.: 41 22 37 72. Venligst opgiv sagsnummer 18/00639 som reference.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark