Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til lovliggørelse af uddybning i Hou Lystbådehavn, matr.nr. 54c m.fl. Hou By, Hals

1. maj 2018
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i Hou Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
 
Det skal bemærkes, at tilladelsen er en lovliggørelse af allerede etableret dybde. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
 
Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.
 
Afgørelsen kan ses under menupunktet "filer".
 
Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 17/03404.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark