Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Idéer og forslag i forbindelse med miljøvurdering af centralrenseanlæg med transportanlæg ved Vestermark, Sønderborg Kommune

25. april 2018

Sønderborg Forsyning har søgt om at etablere et nyt centralrenseanlæg med transportanlæg ved Vestermark, nord for Sønderborg. Et udarbejdet ideoplæg samt tegninger og ansøgning om ledninger på søterritoriet kan ses under menupunktet "filer".

Kystdirektoratet er myndighed for anlæggene på søterritoriet og Sønderborg Kommune er myndighed for landanlæggene.

Inden Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet går videre med de mere uddybende undersøgelser, vil vi gerne fortælle dig om projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer. Det kan f.eks. være forslag til miljøforhold, der bør undersøges nærmere eller en særlig viden om lokale forhold.

Frist for indsendelse af idéer og forslag er den 23. maj 2018. Se hvordan og hvortil du skal sende dine idéer og forslag i idéoplægget nedenfor.

Der vil desuden blive afholdt et borgermøde i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg, den 2. maj 2018 kl. 19.00-21.00, hvor alle interesserede er velkomne.

Spørgsmål vedrørende renseanlægget kan rettes til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Anne-Mette Kildegård Andersen, telefon: 88725809 eller e-mail aann@sonderborg.dk, mens spørgsmål vedrørende ledningerne på søterritoriet kan rettes til Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen, telefon 91338432 eller e-mail lbo@kyst.dk.



Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark