Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til ændring af overgange på højvandsdige ved Ore Strand, 4760 Vordingborg, Vordingborg Kommune

18. april 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Digelaget Ore Strand om tilladelse til ændring af 12 digeovergange i forbindelse med højvandsdige ved Ore Strand, Vordingborg Kommune.

Formålet med projektet er at ændre overgangene, så de på digets yderside opnår en fladere hældning og diget dermed bliver lettere at passere.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 16. maj 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Britt Gadsbølle Larsen på bga@kyst.dk eller tlf. 20 84 17 61. Venligst oplys sagsnr. 16/05259.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark