Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på Kystvej 10, matr. nr. 12n, Melby By 3360 Liseleje, Halsnæs Kommune

17. april 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af en skråningsbeskyttelse på matr. nr. 12n, Melby By, Halsnæs Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1. nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vedhæftet er ansøgningsmaterialet, der er i forbindelse med sagens behandling sket en ændring af den oprindelige ansøgning. Denne ændring består i, at anlægget ønskes forhøjet fra 3,5 meter til 4 meter. Forhøjelsen vil ske med samme opbygning som oprindeligt ansøgt.

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest Tirsdag den 15. maj 2018.

Spørgsmål eller bemærkningerne til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen på nim@kyst.dk eller tlf. 91338426. Venligst oplys sagsnr. 16/06304.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark