Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til udskiftning af pælebro til betonflydebro i Præstø Havn, Vordingborg

16. april 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udskiftning af pælebro til betonflydebro i Præstø Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt af Orbicon på vegne af Præstø Havn, som ejes og drives af Vordingborg Kommune, Trafik, Park og Havne.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet "filer".

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/00059.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark