Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af etableret kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse, matr. nr. 1c, 1s, 1u, 1z, 2l Smidstrup By, Rungsted, Hørsholm Kommune

16. april 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra ejeren af ovennævnte matrikler om tilladelse til bibeholdelse af etableret kystbeskyttelse på ejendommen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. , nr. 1. (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21. juni 2016).

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 14. maj 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Nikolaj Michelsen på nim@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 26. Venligst oplys journalnummer 17/02952.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark