Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til nyttiggørelse af oprenset sand fra havsiden af kystprofilet syd for Hirtshals Havn ud for Vestmolevej, matr.nr. 123a Horne By, Hirtshals

9. april 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nyttiggørelse med op til 60.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra kystprofilet syd for Hirtshals Havn ud for Vestmolevej på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelsen kan ses under menupunktet "filer".

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Thomas Larsen, mail: tla@kyst.dk eller tlf. 9135 7442. Venligst henvis til sagsnummer 18/00377.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark