Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment ved Hornbæk Havn, Helsingør Kommune

9. april 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Hornbæk Havn, Helsingør Kommune.

Der søges om en årlig bypass mængde på 20.000 m3. Havnen ønsker at bypass sedimentet øst for havnen i det område, der tidligere er godkendt til kystnærfodring.

Ansøgningen om bypass er en ansøgning om fortsættelse af Hornbæk Havns nuværende tilladelser til henholdsvis nyttiggørelse (NST-733-00102) og kystfodring (KDI 11/00929-12).

Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016). 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten.

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 7. maj 2018.  

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/00788.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark