Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om etablering af flydende shelter og trædesti, matr.6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kalundborg

6. april 2018

Til hørings- og orienteringsparter

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et flydende shelter samt trædesti, ud for matr. 6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kalundborg Kommune.

Projektet har tidligere været sendt i høring i sommeren 2014 (KDI sagsnr. 14/00414). Den gamle høringsmail kan ses nedenfor. Der er kun sket små ændringer i projektet ift. dengang, bl.a. er placeringen rykket lidt til vest og anlægget har ændret karakter en smule.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at dele af det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 166: Røsnæs og Røsnæs Rev.

Ansøgningsmaterialet kan ses "under filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 20. april 2018 

Spørgsmål til ansøgning kan rettes til sagsbehandler, Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 25. Venligst opgiv sagsnummer 17/01969.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark