Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.37h, Thurø By, Thurø, beliggende Grønnevej 280, Svendborg Kommune

23. marts 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.37h, Thurø By, Thurø, beliggende Grønnevej 280, Svendborg Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet "filer".

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst.dk eller tlf.: 91 33 84 32. Venligst opgiv sagsnummer 17/02739.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark