Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra områderne R1, R2 og R3 Rørvig Havn

12. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra områderne R1, R2 og R3 Rørvig Havn. Der søges om bypass af

R3:  10.000 m3 i fastmål over en 10-årig periode

R2:  6.000 m3 i fastmål over en 10-årig periode

R1:  6.000 m3 i fastmål over en 10-årig periode

Dog højst 5.000 m3 årligt

Det oprensede materiale ønskes bypasset nedstrøms på kyststrækning nord for havnen.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen om bypass efter kystbeskyttelseslovens §16b  stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger i Natura 2000-område nr. 153 Havet og Kysten mellem Hundested og Rørvig

Ansøgningen kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 9. april 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 18/00505.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark