Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af dige ved Strandvænget, matr. 1 cq, Handbjerg Hgd., Handbjerg, Holstebro Kommune

26. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om etablering af dige ud for matr. 1 cq Handbjerg Hgd., Handbjerg, Holstebro Kommune. Diget er en forlængelse af tidligere tilladt etableret dige.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter Kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Ansøgningsmaterialet ses under menupunktet "filer".

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 26. marts 2018.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Heidi Søgaard Madsen, mail: hsm@kyst.dk, eller tlf. +45 21 49 77 42. Venligst henvis til journalnr. 17/00715Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark