Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring - ansøgning om tilladelse til bibeholdelse og udvidelse af kystbeskyttelsen i form af kystdige på matr. nr. 1aq Holckenhavn Hgd, Vindinge, Nyborg Kommune

13. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Holckenhavn Slot om tilladelse til at forhøje og forlænge det eksisterende dige på ejendommen, matr. nr. 1aq Holckenhavn Hgd, Vindinge, Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1, (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21. juni 2016).

Ansøgningsmaterialet kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 13. marts 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Sanne Würtz Petersen swp@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 20.

Henvis venligst til journalnummer 17/00138.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark