Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om tilladelse til etablering og renovering af højvandsdige langs matr. nr. 131p og matr. nr. 7000ag, Nykøbing M. Markjorder, Nykøbing Mors.

13. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Morsø Kommune om tilladelse til etablering og renovering af eksisterende kystbeskyttelse i form af en forhøjelse af eksisterende dige og en ændring af eksisterende stenglacis på langs Strandvejen, matr. nr. 131p og matr. nr. 7000ag, Nykøbing M. Markjorder, Nykøbing Mors.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1. (LBK nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018).

Vi skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21. juni 2016).

Ansøgningen kan ses under menupunktet `filer`.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 13. marts 2018.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler Sanne Würtz Petersen på swp@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 20.

Venligst oplys sagsnr. 17/02244.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark