Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring: Ansøgning om nyttiggørelse af oprenset sand syd for Hirtshals Havn, Hjørring Kommune

7. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af ca. 30.000 m3/år til 60.000 m3/år (begge fastmål) oprenset sand fra havsiden af kystprofilet ved Hirtshals Havn som præventiv oprensning. Sandet nyttiggøres til godkendte kystfodringsprojekter i lokalområdet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16b, stk. 1 nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Det kan oplyses, at projektet ligger ca. 1 km fra Natura-2000 områderne Nr. 1 ”Skagen Gren” og nr. 203 ”Knudegrund”

Ansøgningen kan ses under menupunktet ’filer’.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. marts 2018.

Spørgsmål  eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Thomas Larsen, e-mail: tla@kyst.dk, tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 18/00377.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark