Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Forskere får dispensation til grønt projekt på Nordfyn

16. november 2017
Visualisering fra MMM-projektet ved Aarhus Universitet (Kilde: Orbicon)
Visualisering fra MMM-projektet ved Aarhus Universitet (Kilde: Orbicon)
PRESSEMEDDELELSE:
 
Kystdirektoratet har netop givet dispensation til, at Aarhus Universitet som et led i et forskningsprojekt kan etablere et minivådområde med en såkaldt filtermatrice inden for strandbeskyttelseslinjen ved Hofmansgave på Nordfyn. Projektet skal bl.a. reducere mængden af kvælstof i det vand, der i dag pumpes ud i Odense Fjord.
 
Når Aarhus Universitet etablerer et minivådområde med filtermatrice ved Hofmansgave Gods, bliver der etableret tre bassiner med pileflis i bunden. Her skal der opsamles drænvand fra ca. 128 ha opdyrket mark. Når drænvandet opbevares i bassinerne med pileflis, reduceres mængden af både fosfor og nitrat. Det betyder, at mængden af kvælstof i drænvandet vil blive reduceret betydeligt inden, det pumpes ud i Odense Fjord. På grund af beliggenheden inden for strandbeskyttelseslinjen har Aarhus Universitet søgt om dispensation hos Kystdirektoratet.

- Det har været muligt at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen, fordi projektet har et klart naturforbedrende formål. Derudover vurderer vi, at anlægget ikke vil påvirke kystlandskabet markant, siger områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft.
 
Projektet ved Hofmansgave er en del af et større projekt, hvor forskere fra Aarhus Universitet etablerer minivådområder med filtermatrice tre forskellige steder i landet. Der er allerede etableret et anlæg ved Gyldenholm Gods på Sydvestsjælland, mens den tredje lokalitet endnu ikke er fastlagt. Forskningen løber fra 2017-2020, og Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget 15 mio. kroner til projektet.
 
Yderligere information:
Områdechef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft, het@kyst.dk eller 2541 9761.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark