Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Oversvømmelser: Nyt projekt sætter samarbejde i fokus

3. november 2017
Kystdirektoratet deltager i nyt projekt, der skal samle og skabe ny viden om kystbeskyttelse mod oversvømmelse og minimere de konsekvenser, der følger i kølvandet på stormfloder.

Det 3 årigt projekt med navnet COHERENT er unikt, fordi det samler forskere, kommuner og staten, beredskabet, konsulenter, virksomheder og borgere for at se sammenhængende og tværfagligt på udfordringerne med oversvømmelse langs kysterne. Klimaændringer og havstigninger inkluderet. Med deltagelse af Aabenraa, Ringkøbing-Skjern, Skive kommuner skaber projektet en bred platform for samarbejde. Den handler om håndtering af fremtidens farer for oversvømmelse. Desuden ses på nødvendige tiltag til at beskytte mod oversvømmelse og til at minimere de økonomiske omkostninger. Deltagelsen ved de tre kommuner afspejler forskellige "vandudfordringer". Projektet understøtter inddragelse af borgere og kommunikation om risici for oversvømmelse med udgangspunkt i det eksisterende kommunale arbejde.

- Med så bred en skare af kompetencer involveret i projektet, har vi mulighed for at se på udfordringerne fra flere sider og med forskelligt fokus. Tilsammen vil det give os en endnu stærkere forståelse for de udfordringer, vi står over for. Det giver os viden til bedre at forudse, hvilke forholdsregler vi bør tage og hvilke løsninger, der kan implementeres i arbejdet med at håndtere potentielle oversvømmelser nu og i fremtiden, siger senior kysttekniker Carlo Sørensen fra Kystdirektoratet.

COHERENT blander teoretiske og praktiske tilgange til forskning: Udvikling af skadesmodeller og statistiske vurderinger af ekstreme hændelser indgår i udviklingen af værktøjer. Disse skal aktørerne kunne anvende til at optimere indsatser mod oversvømmelse i fremtiden.

FAKTA

  • COHERENT er et 3-årigt projekt med et samlet budget på 15 mio. kr.
  • Innovationsfonden investerer 10 mio. kr. i COHERENT
  • COHERENT har 12 partnere på tværs af sektorer
  • COHERENT ledes af DTU Management Engineering

Læs mere om COHERENT.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark