Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tre-i-én løsning beskytter nu kysten ved Agger

28. september 2017
Der lægges sidste hånd på etablering af fem nye bølgebrydere nord for Agger.
Der lægges sidste hånd på etablering af fem nye bølgebrydere nord for Agger.
En forstærket klit, fem nye bølgebrydere og sandfodring beskytter nu området ved Agger.
En forstærket klit, fem nye bølgebrydere og sandfodring beskytter nu området ved Agger.
PRESSEMEDDELELSE

Med etablering af fem bølgebrydere lidt nord for Agger står et større kystbeskyttelsesprojekt nu færdigt. Byen og et område nord for er dermed beskyttet til at kunne modstå voldsomme storme.

I disse dage kører store maskiner rundt på stranden nord for Agger for at etablere den sidste af fem nye bølgebrydere. De udgør den sidste del af det kystbeskyttelsesprojekt, som tog sin start sidste sommer.

- En gammel skråningsbeskyttelse var undermineret af bølgerne og virkede ikke længere efter hensigten, så vi sadlede om og ændrede kystbeskyttelsen, så den nu er blevet mere effektiv og med mindre vedligehold, siger områdechef Ane Høiberg Nielsen, Kystdirektoratet.

Kystbeskyttelsen består nu af tre dele, som tilsammen beskytter området op til en såkaldt hundredeårshændelse, som er en storm, der statistisk set kun sker hvert 100 år.

De tre dele består af en forstærket klit, fem nye bølgebrydere og sandfodring foran bølgebryderne. Sandfodringen vil blive gentaget med jævne mellemrum.

- Man kan sige, at bølgerne bliver bremset ned allerede ude i havet, fordi sandfodringen gør bunden fladere ind mod land. Dernæst stopper bølgebryderne mere af kraften i bølgerne, og til sidst ligger klitten som en ekstra sikkerhed i særligt hårdt vejr. Til sammen er det en meget robust beskyttelse, siger Ane Høiberg Nielsen.

Ved etablering af de fem nye bølgebrydere har man genanvendt materiale fra tre høfder, som er blevet taget op. Desuden er skråningsbeskyttelsen nord for høfde 96 blevet taget op. Her er der i alt blevet fjernet 6.000 ton blokke. Hvis de blev stablet op i et tårn, ville det strække sig mere end 1,5 km op i vejret.

Målsætninger fra Fællesaftale

Området ved Agger er omfattet af en Fællesaftale mellem kommune og stat, der løber frem til 2019. Den nye løsning med kystbeskyttelse lever op til målsætningerne i Fællesaftalen.

Skulle der komme en hændelse, som er større end en hundredeårshændelse og som gennembryder klitten, er der flere diger længere inde i landet, så Agger by er på den måde dobbeltsikret bag klit og diger.

Læs mere om Fællesaftale mellem Staten og Thisted Kommune.

Kontaktinformation

Områdechef Ane Høiberg Nielsen, mail: ane@kyst.dk, tlf.: 91 33 84 30

Fakta:

  • En del af skråningsbeskyttelse falder sammen under en storm i 2014
  • En kunstig klit bliver etableret bag eksisterende klitrække i 2016 med 25.000 m3 sand.
  • Den delvist sammenfaldne skråningsbeskyttelse bliver fjernet i forsommeren 2017
  • Høfder 97, 98 og 99 er fjernet i sommeren 2017.
  • De fem nye bølgebrydere etableres hen over sommeren 2017. De strækker sig i alt over ca. 500 meter og er til dels etableret af materiale fra de fjernede høfder. En bølgebryder er en "stendynge" langs med kysten, som ligger lidt ude i havet. I forbindelse med etableringen af bølgebryderne er der blevet flyttet ca. 20.000 m³ sand. Det svarer til 200.000 fyldte trillebøre. Der er desuden flyttet rundt med 20.000 tons blokke og sten, hvilket svarer ca. til 1.000 fyldte lastbiler.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark