Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystdirektoratet sætter skub i behandling af sager om bade- og bådebroer

14. september 2017
PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet beklager, at fire sager i Kolding Kommune om ulovlige bade- og bådebroer ikke er blevet behandlet inden for en rimelig tidshorisont. Der bliver nu sat skub i behandlingen af sagerne.
 
Kolding Kommune har i flere sager bedt Kystdirektoratet skride ind over for ulovlige bade- og bådebroer. Det er ikke sket, og det beklager Kystdirektoratet, der nu vil sætte skub i sagsbehandlingen.
 
”Borgere og kommuner skal kunne have en forventning om, at alle sager behandles inden for rimelig tid. I fire konkrete sager om bade- og bådebroer i Kolding Kommune har vi været alt for langsomme til at behandle sagerne til trods for rykkere fra kommunen. Det er ikke godt nok. Vi beklager forløbet og har nu taget hul på de næste skridt i sagsbehandlingen, som vi holder kommunen tæt underrettet om” siger kystdirektør Merete Løvschall fra Kystdirektoratet.
 
Kystdirektoratet er klageinstans, når kommunerne træffer afgørelser om bade- og bådebroer. Det kan for eksempel være, hvorvidt der kan gives tilladelse til at opføre en bade- eller bådebro, eller om en bro er ulovligt anlagt. Hvis Kystdirektoratet konkluderer, at en bro er ulovlig, kan direktoratet udstede et påbud om, at ejeren skal rette op på forholdene, og om nødvendigt melde sagen til politiet, hvis ejeren ikke retter sig efter påbuddet. I de fire sager i Kolding Kommune har Kystdirektoratet enten ikke udstedt påbud eller truffet afgørelse i klagesagerne.
 
”Vi sender de pågældende påbud eller afgørelser ud i denne uge. Der er ikke tale om et generelt problem, men nogle konkrete sager, hvor vores sagsbehandling ikke har været tilstrækkelig. Det ændrer ikke på, at vi fremadrettet skal undgå, at enkelte sager bliver glemt eller overset,” siger Merete Løvschall.
 
Kystdirektoratet gennemgår nu alle direktoratets sager, så det sikres, at der ikke er sager som bliver overset i den samlede prioritering af opgaveporteføljen.

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationschef Lillan Clemmensen, tlf. 9135 6997, e-mail: licle@nst.dk


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark