Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nye gemmesteder i havet skal skabe mere liv

25. august 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse til 19 nye stenrev i farvandet omkring Als i Sønderborg Kommune. De skal skabe mere plante- og dyreliv til gavn for havmiljøet og turismeerhvervet.

Havkarusse, savgylt og trådformede polypdyr er nogle af de mange dyrearter i havet, der har brug for gode gemmesteder imellem sten, hvor der blandt andet også kan vokse tangskove. Sønderborg Kommune har søgt om tilladelse til at etablere 19 nye stenrev i farvandet omkring Als i Sønderjylland.

- Vi har blandt andet vurderet, at stenrevene vil bidrage positivt til et alsidigt plant- og dyreliv i farvandet ved Als. Derfor har vi givet grønt lys til etablering af 19 nye rev, siger afdelingschef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.

Der er i tidens løb forsvundet mange stenrev i havet omkring Danmark til stenfiskeri. Ved Als vil de genetablerede rev blive placeret på otte forskellige lokaliteter som naturgenopretning.

Forskere fra DTU Aqua vil løbende undersøge revene og deres effekt på havmiljøet.

- Det er positivt, at projektet følges nøje af DTU Aqua, der kan bidrage til både lokal og national viden om genetablering af stenrev. Og så ved vi, at der er stor opbakning til revene blandt andet fra lokale dykkerforeninger, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Det rige plante- og dyreliv omkring stenrev tiltrækker erfaringsmæssigt mange fritidsdykkere til glæde for turismeerhvervet.

Der er i tilladelsen krav om, at de 19 stenrev bliver etableret uden for marsvinenes yngleperiode, og Kommunen vil derfor etablere revene i september og oktober måneder.

Stenrevene bliver placeret, så de ikke generer sejlads og erhvervsfiskeri.

Fakta om stenrevene ved Als

  • Der skal udlægges ca. 16.000 kubikmeter sten. Det fylder ca. 1.250 store lastbiler.
  • Revene anlægges på mellem 4 og 12 meters dybde og højden varierer mellem 1 og 4 meter
  • 17 rev bygges som hulerev og 2 rev opbygges som ralrev
  • Naturgenopretningsprojektet er støttet af Villum Fonden og Velux-Fonden med knap 10,4 mio. kr.


Du kan se tilladelsen til stenrevene her.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet, tlf.: 25 41 97 61, mail: het@kyst.dkCopyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark