Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Digerne i Vadehavet har det godt

14. juli 2017
Digesyn i Vadehavet.
Digesyn i Vadehavet.
PRESSEMEDDELSE

Forårets digesyn i Vadehavet er netop afsluttet, og Kystdirektoratet kan konstatere, at digerne generelt har det godt.

Der bliver kigget efter rævegrave, åbne "sår" og mange andre ting, når Kystdirektoratet er på digesyn sammen med de lokale digelag på Vadehavsdigerne. De første syn på digerne er netop færdige.

- Vi har bogstaveligt talt gået digerne i Vadehavet igennem for at kontrollere, at de er vedligeholdt, som de skal. Igen i år kan vi konstatere, at digerne har det godt og at vedligeholdelsen er i orden, så der er ikke det store at komme efter, siger senior kysttekniker Holger Toxvig i Kystdirektoratet.

Det er det lokale digelag, som er ansvarlige for at vedligeholde digerne. Ved digesynet drøftes også de mest almindelige daglige udfordringer med græsslåning, flodskarn – som er tang m.m. opskyllet fra vaden -, fjernelse af muldvarpe eller uønsket vegetation som fx hybenroser. Kystdirektoratet vejleder digelagene, hvis der er udfordringer med den almindelige vedligeholdelse.

- Digerne er bygget for at undgå oversvømmelse af det lavtliggende sydvestlige Jylland under højvande og stormflod. Derfor er det vigtigt, at der ikke opstår huller, som kan gøre diget svagt og udvikle sig til et egentligt brud. Så muldvarpeskud og rævegrave er ikke velkomne på digerne, siger Holger Toxvig.

Digerne bliver set efter i sømmene to gange om året. I foråret for at kunne sætte ind med eventuelle reparationer, og i efteråret for at sikre, at reparationerne er udført og digerne kan modstå efterårets og vinterens storme. Til efteråret gås digerne igennem igen for at tilse eventuelle reparationer m.m., så digerne er klar til det til tider barske efterårs- og vintervejr.

Fakta:
- Kystdirektoratet er tilsynsførende på de Sønderjyske Vadehavsdiger
- De lokale digelag er driftsansvarlige for digerne
- Digelagets medlemmer er typisk lokale grundejere
- Besigtigede diger: Oksby, Varde, Darum-Tjæreborg, Ribe, Mandø, Rejsby, Ballum, Juvre, Havneby, Kirkeby og Højer-Emmerlev

Se evt. mere om diger.

Yderligere information
Senior kysttekniker Holger Toxvig, Kystdirektoratet, mail: htm@kyst.dk, tlf.: 23 25 50 38


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark