Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til forhøjelse af eksisterende kystbeskyttelse på Sprogø (matr. nr. 1 Sprogø, Korsør Jorder), Slagelse Kommune

7. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forhøje eksisterende kystbeskyttelse, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har endvidere vurderet, at der kan opnås dispensation til projektet i forhold til strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan findes under menupunktet ”Filer”.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Ilse Gräber på igr@kyst.dk eller tlf. 41 22 37 72. Venligst opgiv sagsnr. 16/05137.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark