Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Borgernes tryghed skal i fokus ved kystbeskyttelse

30. juni 2017
PRESSEMEDDELELSE
 

Regeringen vil ændre kystbeskyttelsesloven, så borgerne kan kystbeskytte mere og får større frihed til at vælge metode. Lovforslaget bliver sendt i høring i dag.


Tidligere på måneden indgik regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om at sikre hurtigere og mindre bureaukratisk kystbeskyttelse. Allerede nu bliver første del af aftalen i form af en ændring af kystbeskyttelsesloven sendt i høring.

Lovændringen skal sørge for, at der i højere grad bliver taget hensyn til borgernes ejendomsret, når havet truer deres ejendom.

- Borgerne skal kunne sove trygt om natten - også med havet som nabo, og det haster med at få sat handling bag ordene. Loven skal ændres, så borgernes ret til at beskytte deres ejendom kommer i fokus. Løsningen må ikke gå ud over naboen, for hensynet til ejendomsretten gælder naturligvis også for naboen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Lovændringen vil ændre de hensyn, der skal lægges vægt på, når der skal tages stilling til kystbeskyttelse.

Grundejere får større frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom, hvis der teknisk er flere muligheder, der ikke er til gene for naboerne. Det vil give øget mulighed for hård kystbeskyttelse.

Væk med 25-års regel

Lovændringen vil fjerne den såkaldte 25-års regel, der hidtil har betydet, at borgere har fået afslag på kystbeskyttelse, hvis der ikke er et umiddelbart behov inden for de næste 25 år.

- Vi har set eksempler på, at borgere, der stod med færdige projekter og penge i hånden, ikke kan få lov til at kystbeskytte deres ejendom alene af den grund, at der ikke er behov inden for de næste 25 år. Det er ikke rimeligt, og hvis der ikke engang er andre hensyn, der taler imod kystbeskyttelse som for eksempel påvirkning af naboens kyst, skal det ikke være myndighedernes opgave at bestemme, hvornår borgerne må kystbeskytte, eller hvad det må koste, hvis borgerne selv er parat til at betale, siger miljøordfører Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti.

Lovforslaget bliver sendt i høring i dag frem til den 21. august 2017. Regeringen forventer herefter at kunne fremsætte lovforslaget til efteråret.

Læs mere om høringen på Høringsportalen.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dk

Afdelingschef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet, tlf. 2541 9761, e-mail: het@kyst.dk
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark