Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Ny rapport giver overblik over vandstandsmålere

6. juni 2017

Vandstandsmålere og -data indgår i løsningen af en lang række vigtige samfundsmæssige opgaver. Nu giver en ny rapport overblik over infrastrukturen.

Kystdirektoratet har netop udgivet en rapport, som giver overblik over antallet og fordelingen af vandstandsmålere i de danske farvande. Kortlægningen viser et net af 100 vandstandsmålere, fordelt på mere end 90 lokaliteter og i et varieret dansk kystlandskab med åbne kyster, fjorde, sunde og bælter.

Vandstandsdata indgår i løsningen af en række vigtige samfundsmæssige opgaver, blandt andet i forbindelse med stormflodsvarsling, udarbejdelse af højvandsstatistikker og ved overvågning og modellering af havstigninger. Herved følges og belyses klimaændringer og de udfordringer, der følger med hyppigere og mere intensive ekstremhændelser. Vandstandsmålingerne i de danske farvande er desuden afgørende for sejladssikkerhed, fastlæggelse af højdereferencesystemer og forvaltning af vandmiljø.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space. Samarbejdet fortsætter med henblik på at forbedre den landsdækkende infrastruktur ved at udvikle en standard for vandstandsmålere og -data.

Se rapporten her.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark