Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Lovændring giver flere muligheder langs de danske kyster

1. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Nu kommer der mere liv langs de danske strande.  Foreninger og klubber, kommuner og turisterhvervet ved kysterne får nu bedre mulighed for at opstille fx skure til kajakker og indrette caféer eller kiosker på havne

Et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en ændring af naturbeskyttelsesloven. Ændringen justerer reglerne om byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen, så der bliver mere rum for danskerne til at udfolde sig i naturen, og husejerne får bedre mulighed for at anlægge terrasser og opstille fx et gyngestativ på deres egen grund

- Det er en god dag for alle husejere tæt ved kysten, fordi vi nu har ladet fornuften tale og har justeret lovgivningen, så de ikke længere skal søge staten om dispensation til ting på deres egen grund, som de alligevel ville have fået lov til, fx et højbed eller et gyngestativ tæt på huset. Det sparer tid for både borgeren og myndighederne, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Større råderum til friluftslivet og turisterhverv

Også foreningslivet og turisterhvervet får glæde af lovændringen, der giver mulighed for, at gamle bygninger på havne uden dispensation kan anvendes for eksempel til klubhuse, souvenirbutikker eller caféer.

Uden for havnene vil foreninger lettere kunne få dispensation til at opstille en vinterbadesauna eller et skur til dykkerudstyr, og eksisterende turismevirksomheder kan lettere få dispensation til at opføre mindre anlæg. Det kan være en campingplads, som nu kan glæde sine gæster med en swimmingpool eller petanquebane.

- Vores åbne strande er unikke, og dem skal vi værne om, men der er brug for en bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse. Den balance har vi fundet med loven, der giver plads til nye faciliteter til friluft- og naturoplevelser for de mange danskere og turister, der hvert år besøger de danske strande.  Med lovændringen bliver der mulighed for mere liv langs de danske strande samtidig med, at vi fortsat passer på strandene.  En gammeldags og firkantet lovgivning skal ikke stå i vejen for moderne naturaktiviteter siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Lovændringen følger op på aftalen om Et Danmark i bedre balance, der i juni 2016 blev indgået mellem den daværende Venstreregering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Som regeringsparti er Liberal Alliance også med i aftalen.

Se faktaark om lovens bestemmelser vedr. strandbeskyttelseslinjen.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, tlf.: 93 59 70 82, e-mail: jolyk@mfvm.dk
Afdelingschef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft, tlf.: 25 41 97 61, e-mail: het@kyst.dk
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark