Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om nyttiggørelse af oprenset sediment fra Barsø Landing til vedligehold af Sønderstrand, Aabenraa Kommune

6. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af ca. 1.500 m3 oprensningssediment fra Barsø Landing, Aabenraa Kommune.


Sedimentet ønskes nyttiggjort til vedligehold af Sønderstrand i Aabenraa. Aabenraa Kommune har tidligere opnået en tilladelse bypass af samme materiale. Kystdirektoratet vurderer dog i dette tilfælde, at hierarkiet i § 3 i Bek. Nr. 950 af 27. juni 2016 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale kan fraviges, da det samlede miljømæssige resultatet er større ved at benytte det oprensede sand til nyttiggørelse til vedligehold af Sønderstrand end ved at bypass sedimentet ved Barsø Landing.


Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16b, stk. 1 nr. 2 (LBK nr. 15 af 08/01/2016).


Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).


Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-område.


Ansøgningsskema samt kortbilag kan ses under menupunktet ´filer´.


Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 3. februar 2017.


Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 17/00008.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark