Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til beskyttelse af stenalderboplads på havbunden ved Hjørnø, Horsens Fjord, Hedensted Kommune

19. december 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af sand og udplantning af ålegræs for at beskytte en stenalderboplads i Horsens Fjord, ud for matr. 13c, Hjarnø By, Hjarnø, Hedensted Kommune, på de vilkår, som fremgår nedenfor.

 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

 

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse for projektet.

 

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Anne Villadsgaard, mail: avi@kyst.dk eller tlf. 91 33 84 26. Venligst henvis til sagsnummer 16/02553.Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark