Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Tilladelse til ny udløbsledning ved Masnedsund, matr. 179a Ore, Vordingborg Jorder, Vordingborg Kommune

19. december 2016

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt af rådgiveren Sweco Danmark A/S på vegne af Vordingborg Spildevand A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.

Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler Thomas Larsen, mail: tla@kyst.dk eller tlf. 91 35 74 42. Venligst henvis til sagsnummer 16/03474.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark