Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra indsejling (område 7) og område 6 Sæby Havn, Frederikshavn Kommune

13. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 26.000 m3 oprensningssediment fra indsejling (område 7) og område 6 i Sæby Havn, Frederikshavn Kommune.

Sedimentet ønskes bypass så nedstrøms havnen. Således at materialet videreføres i det naturlige sedimentsystem.

Kystdirektoratet har vurderet, at sedimentet er egnet til bypass. Det er vurderet at det oprensede sediment er tilsvarende det naturlige sediment i nærområdet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens §16b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 15 af 08/01/2016).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-områder.

Ansøgningsskema samt kortbilag kan ses under menupunktet ´filer´.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 6. januar 2017 kl. 12 (BEMÆRK KORT HØRINGSFRIST).

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til sagsbehandler, Anni Lassen, mail: anl@kyst.dk eller tlf.: 9133 8422. Venligst opgiv sagsnummer 16/03757.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark