Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Det skal være nemmere for kommunerne at gennemføre kystbeskyttelse

17. november 2016
PRESSEMEDDELELSE:
 

Lovændring skal fremme kystbeskyttelse over længere strækninger på de danske kyster.

Folketinget 1. behandler i dag et lovforslag, som forenkler sagsprocessen og samler klageadgangen i kommunale kystbeskyttelsessager. Det er ændringer, som kommunerne selv har efterlyst.

Initiativet er et af resultaterne af regeringens Kystanalyse.  Kystkommunerne har i forbindelse med analysen påpeget, at sager om kystbeskyttelse ofte er meget langvarige og ressourcetunge. Det skyldes blandt andet de mange klageadgange.

- Regeringen ønsker at gøre op med, at de få kan tage de mange som gidsel. I dag kan kystbeskyttelsessager trække ud i alt for mange år, fordi nogle få borgere er imod en løsning, der kan beskytte hundredevis af borgere. Det skal være slut, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Lovændringen betyder, at klagemulighederne samles, så der kan klages over kommunens endelige afgørelser - og ikke delafgørelser. Dette har hidtil kunnet føre til meget lange og afbrudte sagsbehandlingsforløb. Nogle sager har kunnet trække ud i op mod 10 år.

- Jeg vil opfordre kommunerne til at gribe den mulighed, der nu kommer, til at gennemføre kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger, hvor der er behov. En kortere sagsbehandlingstid og en mere overskuelig sagsgang vil hurtigere kunne forsyne borgerne med den nødvendige kystbeskyttelse. Det betyder, at færre værdier risikerer at gå tabt, siger Esben Lunde Larsen.

Ud over lovændringen styrker regeringen vejledningsindsatsen overfor kommuner og grundejere, og dialogen intensiveres. Aktuelt holder Kystdirektoratet i november møder forskellige steder i landet med borgere, kommuner og andre interesserede.

Det er målet, at der som følge af regeringens samlede initiativer vil blive igangsat og gennemført flere omkostningseffektive kystbeskyttelsesprojekter på de danske kyster, hvor der er behov.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen tlf.: 2213 0834, e-mail: malek@mfvm.dk

Afdelingschef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft, tlf.: 2541 9761, mail: het@kyst.dk,Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark