Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Afslag på ansøgning om forlængelse af høfde ud for matr. nr. 49p, Frølunde Fed, Tårnborg, Slagelse Kommune (Broholmvej 67, 4220 Korsør)

18. november 2015

Kystdirektoratet har meddelt afslag på ansøgningen om tilladelse til forlængelse af eksisterende høfde. Afgørelsen meddeles med henvisning til § 3 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. og § 16, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 om lov om kystbeskyttelse.

Afgørelsen kan findes under menupunktet ’filer’

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til sagsbehandler, Ilse Gräber, mail: igr@kyst.dk eller tlf.: 4122 3772. Venligst henvis til sagsnummer 15/00969.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark