Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Temadag under overskriften ”Slaget om havet: Oceaner af værdier et hav af muligheder"

10. december 2014
Der blev lyttet interesseret til de mange oplæg på temadagen om administrationsgrundlaget for søterritoriet
Der blev lyttet interesseret til de mange oplæg på temadagen om administrationsgrundlaget for søterritoriet
Temadagen bød på mange forskellige oplæg fra mange forskellige interessenter
Temadagen bød på mange forskellige oplæg fra mange forskellige interessenter

Torsdag d. 4. december afholdt Kystdirektoratet temadag i Den Blå Planet under overskriften ”Slaget om havet: Oceaner af værdier et hav af muligheder.

En dag i fantastiske omgivelser og med en livlig debat, hvor der var rig mulighed for at få vendt stort og småt i forhold til Kystdirektoratets forvaltning af søterritoriet.

Ca. 140 deltagere hørte miljøminister Kirsten Brosbøl åbne dagen og slå et slag for en mere koordineret forvaltning af havet. En forvaltning, der giver plads til udfoldelse, til vækst og til natur, og som kort og godt skaber den rette balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Kystdirektoratet fremlagde et udkast til et nyt administrationsgrundlag for søterritoriet. Det blev slået fast, at langt de fleste projekter kan lade sig gøre, så længe de placeres det rigtige sted. Et administrationsgrundlag skal ikke ses som endnu et restriktivt værktøj, der skal hindre projekter, men skal sikre større klarhed og sikkerhed for ansøgere og sikre gennemarbejdede projekter, der tager hensyn til naturen og miljøet.

Vi fik et oplæg fra Naturturisme I/S om erfaringer med brugen af administrationsgrundlaget i praksis. Herunder hvor vigtigt det er med klare retningslinjer og god dialog mellem myndigheder og ansøger.

Den første del af eftermiddagen var dedikeret til øvrige myndigheder, som bidrager med udtalelser i forbindelse med Kystdirektoratets forvaltning af søterritoriet. Vi fik bl.a. andet et indblik i, hvorledes Søfartsstyrelsen forholder sig til sejladssikkerhedsmæssige forhold ved behandling af Kystdirektoratets høringer. Vi lærte at fiskerne kan tildeles kompensation for tabt fiskeri, og at der på havets bund findes et utal af genstande og vrag, som er en del af vores kulturarv, og som vi derfor skal passe rigtigt godt på. Endvidere blev det slået fast, at der bliver givet dispensation til 3 ud af 4 ansøgninger om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og at der findes flere beskyttede arter og større naturområder, som man skal være opmærksom på til havs.

Temadagen blev afsluttet med en række spændende og udfordrende oplæg, der omhandlede den rekreative brug af havet og ikke mindst oplæg om kreativitet og udvikling i forhold til projekter på havet. Kystturisme kan være vigtig for den lokale udvikling, men samtidig er det vigtigt at der sker en helhedstænkning i kystzonen, så man stadig i Danmark kan nyde uberørte kyststrækninger. Det er vigtigt at samtænke funktioner, anvende allerede eksisterende faciliteter og skabe liv i havnene. Dagens sidste oplæg omhandlede tangproduktion, som kan blive det næste bæredygtige eventyr.

Kystdirektoratet vil gerne takke alle oplægsholdere og ikke mindst alle deltagere for en spændende dag med mange gode indlæg, bemærkninger og ikke mindst relevante spørgsmål. Samtidig skal vi takke for de mange positive tilbagemeldinger.

Vi vil i Kystdirektoratet lægge sidste hånd på administrationsgrundlaget her i december og forsøge at indarbejde bemærkninger fra dagen. Administrationsgrundlaget vil blive sendt i offentlig høring i starten af det nye år, hvor vi vil opfordre jer til at komme med bemærkninger, så et godt administrationsgrundlag kan blive endnu bedre.
 
Du kan læse mere om administrationsgrundlaget for søterritoriet her. Har du yderligere spørgsmål til temadagen eller til administrationsgrundlaget er du velkommen til at sende en mail til Laura Storm Henriksen i Kystdirektoratet på lsh@kyst.dk.
 
Oplæggene fra temadagen:
 
 1. Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet_Baggrunden for administrationsgrundlaget
 2. Laura Storm Henriksen, Kystdirektoratet: Præsentation af administrationsgrundlaget web.pdf

 3. Jens Øyås Møller, Naturturisme_Administrationsgrundlaget i praksis.pdf

 4. Bertram Tobias Hacke, Kystdirektoratet_Kystdirektoratets sagsbehandling.pdf

 5. Flemming Sørensen, Søfartsstyrelsen_Sejladssikkerhed (anlæg).pdf

 6. Torben Malm, Kulturstyrelsen_Kulturarv på havbunden.pdf

 7. Sven Koefoed-Hansen, Naturstyrelsen_Kystnærhedszonen & strandbeskyttelses- og klitfredningslinien.pdf

 8. Martin Holm Jensen, Naturstyrelsen_Natura 2000 og bilag IV arter.pdf

 9. Christina Kaaber-Bühler, Friluftsrådet_Friluftsinteresser på søterritoriet - Rekreative udviklingsmuligheder.pdf

 10. Jan Bjarnason, Videncenter for Kystturisme Udvikling af kystturismen i Danmark web.pdf

 11. Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard Kreativitet og udvikling - en arkitekts bidrag.pdf

 12. Mads Lund, MLRP aps_Idrætsanlæg i havnen.pdf
 13. Teis Boderskov & Peter Schmedes, Harnø Havbrug Tangdyrkning i Danmark - Perspektiver og udfordringer 
   


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark