Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Aftale til gavn for miljøet i Esbjerg Havn på plads

25. november 2014
Esbjerg havn, som nu har en plan for håndtering af forurenet sediment indtil havnen er helt ren
Esbjerg havn, som nu har en plan for håndtering af forurenet sediment indtil havnen er helt ren

Med en aftale mellem Staten, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune er der nu fundet en løsning på, hvor forurenet havbundsmateriale – sediment – fra havnebassinerne skal deponeres på miljømæssig forsvarlig måde i fremtiden. Løsningen er skruet sammen som en tretrins raket.

Første trin bliver nedlæggelse og cementstabilisering af et midlertidigt spulefelt fra 2007, hvori det forurenede materiale hidtil er blevet deponeret. Staten står for afvikling af spulefeltet, som påbegyndes allerede efter årsskiftet. Når spulefeltet er er helt nedlagt, overgår arealet til Esbjerg Havn til andet brug, med forventet overdragelse primo 2017.

Andet trin i løsningen bliver at deponere sedimentet i eksternt deponi, indtil et nyt anlæg ved havnen kan håndtere sedimentet. Et eksternt deponi vil komme i udbud næste forår, hvorefter opbevaringen snarest skal ske her. Staten afholder også udgiften til denne foranstaltning.

Det sidste og tredje trin er opførelse af et nyt deponeringsanlæg ved Østhavnen, som Kystdirektoratet får etableret på havnens areal til ibrugtagning i 2018. Depotet tænkes brugt indtil 2025, hvorefter havnesedimentet skal være så rent, at det derefter kan udlægges - klappes - i havet. Derfor fortsætter samarbejdet mellem Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet om at få nedbragt forureningen i havnen.

Det forurenede sediment kommer fra havnebassinerne, hvor Kystdirektoratet renser op for at holde en tilstrækkelig vanddybde. Rent sediment klappes i Nordsøen eller Vadehavet, - det må det forurenede ikke.  

                             ”Det er rigtigt glædeligt, at vi nu har fundet en løsning, som er både miljømæssig i orden og som er fremadrettet”, siger Anne Lund fra Kystdirektoratet, som har været med i forhandlingerne mellem stat, havn og kommune.

Kystdirektoratet går sammen med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune nu i gang med at søge om de fornødne tilladelser, inden løsningen kan implementeres.

Se også Miljøministeriets pressemeddelelse om løsningen i Esbjerg.


Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark