Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nyheder


Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

8. marts 2019

Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende...
Læs mere
Nyt samarbejde om skræddersyet kyst-undervisning til kommuner

7. marts 2019

Kystdirektoratet er sammen med EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge klar med et nyt kursus til kystkommunerne. Kurset samler op på kystbeskyttelsesloven og tager...
Læs mere
Sådan er processen for rydning af Erdkehlgraven

8. februar 2019

Kystdirektoratet har varslet påbud til de ulovligt opankrede både i Erdkehlgraven i København. En rydning er en længere proces. Vi giver et overblik over, hvad processen...
Læs mere
Flere kommuner skal forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser

8. januar 2019

Et nyt nationalt overblik viser de områder, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst i fremtiden. Fire nye områder er kommet til listen, mens to områder udvides.
Esbjerg,...
Læs mere
Ny analyse: Kystbeskyttelsen bliver mere effektiv, når naturen hjælper til

7. januar 2019

Kystdirektoratet har gennem EU-projektet Building with Nature analyseret effekten af sandfodring ved Skodbjerge på den jyske vestkyst. Resultatet viser, at naturens egne...
Læs mere
Kommuner får 20 mio. kroner ekstra til kystbeskyttelse

1. december 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti er – som et led i finanslovsforhandlingerne – blevet enige om at øge puljen, som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter.

Flere...
Læs mere
Kystmilliarden skal sikre den jyske Vestkyst mod nedbrydning

30. november 2018

Fra 2020 ruller der næsten dobbelt så mange penge end hidtil ud til kystbeskyttelse af den jyske Vestkyst, som er Danmarks mest udsatte kyststrækning. Regeringen og Dansk...
Læs mere
Seneste skud på stammen: Ny vejledning styrker opgaveoverdragelse til kommunerne

30. november 2018

Først kom en vejledning til bidragsfordeling ved kystbeskyttelse. Så tre undervisningsmoduler, og nu suppleres overleveringen af kystbeskyttelsesviden til kommunerne med...
Læs mere
Mere end to kilometer af Skagens kyst fodres med sand

19. november 2018

Kystdirektoratet går nu i gang med at kystbeskytte tre strækninger syd for Grenen i Skagen. Sand, som svarer til 600.000 fyldte trailere, skal aflaste bølgebryderne og...
Læs mere
Ny indsats sikrer mere præcise varslinger og bedre statistik om fremtidens stormfloder

14. november 2018

Data fra vandstandsmålere i vores kystvande er et vigtigt redskab til at kunne beregne vandstande, når stormfloderne rammer. De gør os endvidere klogere på fremtidige stormfloder....
Læs mere
Nu begynder sandfodringen i Hjørring Kommune

26. oktober 2018

Regeringen og et bredt flertal har bevilliget 10 mio. kroner til ekstraordinær kystbeskyttelse ved Lønstrup, Løkken og Nørlev i Nordjylland. Efter en afsluttet klagesag...
Læs mere
Kysten er stormklar: Knap to mio. kubikmeter sand er pumpet ind

22. oktober 2018

Store mængder sand er over sommeren pumpet ind på den jyske vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab. I alt har Kystdirektoratet pumpet knap to mio. m3 sand ind på kysten....
Læs mere
Seks kommuner og digelag får tilskud til diger eller til at fjerne skibsvrag

14. september 2018

11,5 mio. kroner er på vej til seks kommuner og digelag. Roskilde Kommune får eksempelvis knap syv mio. kroner til at etablere et fjorddige ved Jyllinge Nordmark, mens...
Læs mere
Nyt nationalt overblik skal ruste områder mod oversvømmelse

10. september 2018

Kystdirektoratet sender i dag et omfattende analyse- og kortmateriale, der viser de områder i Danmark, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst, i høring. Fire...
Læs mere
Hjælp til selvhjælp: Kystdirektoratet er klar med nye vejledninger til kommunernes kystbeskyttelse

1. september 2018

dag overtager kommunerne opgaven som myndighed for kystbeskyttelse. Det skal gøre det enkelt og hurtigt at søge om tilladelse til kystbeskyttelse. Kommunerne får hjælp...
Læs mere
Kystmilliard skal sikre Danmarks kyster mod havet

21. august 2018

Regeringens kommende finanslovsforslag vil indeholde mere end en milliard kroner til at beskytte de mest udsatte kyster. Det er næsten en fordobling af kystbeskyttelsen.
Flere...
Læs mere
Byer skal beskyttes mod stigende havvand

20. august 2018

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård har netop lanceret et partnerskab om at beskytte byer mod oversvømmelser...
Læs mere
Ny bekendtgørelse giver turismeerhvervet flere muligheder ved kysten

2. juli 2018

Fra den 1. juli 2018 får turismeerhvervet flere muligheder for at etablere faciliteter inden for strandbeskyttede og klitfredede arealer.

Et net til boldspil på stranden...
Læs mere
Elleve har søgt om midler til diger og skibsvrag

28. juni 2018

Efter fristens udløb den 10. juni, har Kystdirektoratet nu overblik over, hvor mange der har søgt om at få del i de 11,8 millioner fra regeringens to puljer til diger...
Læs mere
Se listen: Så mange kommuner har søgt om at få ophævet strandbeskyttelse

7. juni 2018

47 kommuner har benyttet sig af det åbne vindue til at søge om at få ophævet strandbeskyttelse.

166 steder rundt om i hele Danmark har kommuner ansøgt Kystdirektoratet...
Læs mere
Sand fra 1000 lastbiler skal beskytte Lønstrup

30. maj 2018

denne uge starter indsatsen med årets kystbeskyttelse ved Lønstrup. Store mængder sand på kysten kommer til at beskytte byen og gøre stranden bredere og højere.
Hele...
Læs mere
Ny lov samler kystbeskyttelsessager hos kommunerne

15. maj 2018

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der samler sagsbehandling ved kystbeskyttelse hos kommunerne. Det vil komme både borgere og kommuner ved kysten til gode.

En...
Læs mere
Græsrødderne skal styrke Rømødæmningen

14. maj 2018

Græsset på Rømødæmningens skråninger er vigtigt for at bevare digets styrke. Derfor bliver græsarealerne plejet hver sommer.
Forbipasserende kan hen over sommeren se...
Læs mere
Ansøgningsfrist for at ophæve strandbeskyttelse ved havne nærmer sig

2. maj 2018

Indtil den 1. juni 2018 kan kommuner søge om at få ophævet strandbeskyttelse på arealer i og ved bynære havne
Med en ændring af naturbeskyttelsesloven, som blev vedtaget...
Læs mere
Kommuner og digelag kan få støtte til diger

24. april 2018

Står kommuner eller digelag klar til at etablere eller forstærke diger i 2018, kan de nu søge om en økonomisk håndsrækning fra en ny pulje på ni mio. kroner.

Danmarks...
Læs mere
Nu skal herreløse skibsvrag væk fra de danske kyster

20. april 2018

Kommuner kan nu søge om midler til at fjerne herreløse skibsvrag, der skæmmer kysten. Miljø- og Fødevareministeriet åbner i dag en ny pulje på 2,8 mio. kroner.

Langs...
Læs mere
Nu starter årets sandfodringer på den jyske vestkyst

16. april 2018

De næste måneder vil man kunne opleve, at der fodres med sand flere steder på den jyske vestkyst. Sandet beskytter kysten mod at blive nedbrudt.
Sandsugerskibe vil hen...
Læs mere
Nemmere kystbeskyttelse er et skridt tættere på

13. april 2018

 Folketinget førstebehandler i dag en ny lovændring, som samler tilladelserne hos kommunerne.
Enklere sagsbehandling af tilladelser til kystbeskyttelse er et skridt...
Læs mere
Kommunerne viser stor interesse for undervisning i ny kystlovgivning

12. april 2018

Der bliver fuldt hus, når knapt 40 deltagere fra 13 af landets kommuner i dag tjekker ind i Lemvig for at blive klogere på forvaltningen af en ny kystbeskyttelseslov og...
Læs mere
Mere plads til badegæster på Charlottenlund Søbad

5. april 2018

Det store og populære Søbad ud for Charlottenlund nord for København kan med en tilladelse fra Kystdirektoratet nu forlænge en bro.
Når sommeren melder sin ankomst,...
Læs mere
Nyt katalog med udenlandske stormflodsbarrierer skal inspirere danske kommuner

9. marts 2018

Kystdirektoratet har fået udarbejdet et katalog om stormflodsbarrierer, baseret på blandt andet hollandske løsninger og erfaringer. Kataloget skal indgå i den vejledningsindsats,...
Læs mere
Kystdirektoratet offentliggør opdaterede højvandsstatistikker

19. februar 2018

Borgere, kommuner og virksomheder kan nu finde de opdaterede højvandsstatistikker på Kystdirektoratets hjemmeside. Statistikkerne sætter tal på, hvor ofte vi statistisk...
Læs mere
Jyllinge Nordmark får ja til kystbeskyttelse

1. februar 2018

PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Det betyder, at Roskilde og Egedal Kommune nu er...
Læs mere
Lovændring sikrer grundejere flere muligheder for kystbeskyttelse

18. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE
 
Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, som giver bedre rammer for, hvordan og hvornår grundejere kan beskytte deres hjem mod havet. Regeringen...
Læs mere
Nyt dige skal beskytte Næsby Strand mod oversvømmelse

12. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til, at grundejere ved Næsby Strand og Slagelse Kommune kan bygge et dige og etablere spunsvægge for at...
Læs mere
Kystdirektoratet har meldt ulovlig kystbeskyttelse til politiet

4. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE

Den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget syd for Lønstrup, er nu blevet meldt til politiet for overtrædelse af Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

Det...
Læs mere
Politianmeldelse på vej for ulovlig kystbeskyttelse ved Lønstrup

3. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE

Kystdirektoratet besigtiger i dag den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget ved Lønstrup, og forventer at melde sagen til politiet i morgen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Forskere får dispensation til grønt projekt på Nordfyn

16. november 2017

PRESSEMEDDELELSE:
 
Kystdirektoratet har netop givet dispensation til, at Aarhus Universitet som et led i et forskningsprojekt kan etablere et minivådområde med en såkaldt...
Læs mere
Kystdirektoratet sætter skub i behandling af sager om bade- og bådebroer

14. september 2017

PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet beklager, at fire sager i Kolding Kommune om ulovlige bade- og bådebroer ikke er blevet behandlet inden for en rimelig tidshorisont....
Læs mere
Regeringen vil styrke kyst- og klimasikring af Danmark

17. august 2017

PRESSEMEDDELELSE
 
Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder.
 
De...
Læs mere
Naturbeskyttelsesloven er ændret - det betyder ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

11. juni 2017

Nu er ændringerne af naturbeskyttelsesloven trådt i kraft. Det giver flere muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen, men hvad betyder det konkret...
Læs mere
Ny rapport giver overblik over vandstandsmålere

6. juni 2017

Vandstandsmålere og -data indgår i løsningen af en lang række vigtige samfundsmæssige opgaver. Nu giver en ny rapport overblik over infrastrukturen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Lovændring giver flere muligheder langs de danske kyster

1. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Nu kommer der mere liv langs de danske strande.  Foreninger og klubber, kommuner og turisterhvervet ved kysterne får nu bedre mulighed for at opstille...
Læs mere
Kapitel 1a processen efter kystbeskyttelsesloven er ændret

11. januar 2017

1.januar 2017 trådte den ændrede kystbeskyttelseslov i kraft. De væsentligste ændringer fremgår neden for:

Kommunerne kan i starten af processen søge vejledning hos...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark