Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nyheder


Kommuner får 20 mio. kroner ekstra til kystbeskyttelse

1. december 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti er – som et led i finanslovsforhandlingerne – blevet enige om at øge puljen, som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter.

Flere...
Læs mere
Kystmilliarden skal sikre den jyske Vestkyst mod nedbrydning

30. november 2018

Fra 2020 ruller der næsten dobbelt så mange penge end hidtil ud til kystbeskyttelse af den jyske Vestkyst, som er Danmarks mest udsatte kyststrækning. Regeringen og Dansk...
Læs mere
Seneste skud på stammen: Ny vejledning styrker opgaveoverdragelse til kommunerne

30. november 2018

Først kom en vejledning til bidragsfordeling ved kystbeskyttelse. Så tre undervisningsmoduler, og nu suppleres overleveringen af kystbeskyttelsesviden til kommunerne med...
Læs mere
Mere end to kilometer af Skagens kyst fodres med sand

19. november 2018

Kystdirektoratet går nu i gang med at kystbeskytte tre strækninger syd for Grenen i Skagen. Sand, som svarer til 600.000 fyldte trailere, skal aflaste bølgebryderne og...
Læs mere
Ny indsats sikrer mere præcise varslinger og bedre statistik om fremtidens stormfloder

14. november 2018

Data fra vandstandsmålere i vores kystvande er et vigtigt redskab til at kunne beregne vandstande, når stormfloderne rammer. De gør os endvidere klogere på fremtidige stormfloder....
Læs mere
Nu begynder sandfodringen i Hjørring Kommune

26. oktober 2018

Regeringen og et bredt flertal har bevilliget 10 mio. kroner til ekstraordinær kystbeskyttelse ved Lønstrup, Løkken og Nørlev i Nordjylland. Efter en afsluttet klagesag...
Læs mere
Kysten er stormklar: Knap to mio. kubikmeter sand er pumpet ind

22. oktober 2018

Store mængder sand er over sommeren pumpet ind på den jyske vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab. I alt har Kystdirektoratet pumpet knap to mio. m3 sand ind på kysten....
Læs mere
Seks kommuner og digelag får tilskud til diger eller til at fjerne skibsvrag

14. september 2018

11,5 mio. kroner er på vej til seks kommuner og digelag. Roskilde Kommune får eksempelvis knap syv mio. kroner til at etablere et fjorddige ved Jyllinge Nordmark, mens...
Læs mere
Nyt nationalt overblik skal ruste områder mod oversvømmelse

10. september 2018

Kystdirektoratet sender i dag et omfattende analyse- og kortmateriale, der viser de områder i Danmark, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst, i høring. Fire...
Læs mere
Hjælp til selvhjælp: Kystdirektoratet er klar med nye vejledninger til kommunernes kystbeskyttelse

1. september 2018

dag overtager kommunerne opgaven som myndighed for kystbeskyttelse. Det skal gøre det enkelt og hurtigt at søge om tilladelse til kystbeskyttelse. Kommunerne får hjælp...
Læs mere
Kystmilliard skal sikre Danmarks kyster mod havet

21. august 2018

Regeringens kommende finanslovsforslag vil indeholde mere end en milliard kroner til at beskytte de mest udsatte kyster. Det er næsten en fordobling af kystbeskyttelsen.
Flere...
Læs mere
Byer skal beskyttes mod stigende havvand

20. august 2018

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård har netop lanceret et partnerskab om at beskytte byer mod oversvømmelser...
Læs mere
Ny bekendtgørelse giver turismeerhvervet flere muligheder ved kysten

2. juli 2018

Fra den 1. juli 2018 får turismeerhvervet flere muligheder for at etablere faciliteter inden for strandbeskyttede og klitfredede arealer.

Et net til boldspil på stranden...
Læs mere
Elleve har søgt om midler til diger og skibsvrag

28. juni 2018

Efter fristens udløb den 10. juni, har Kystdirektoratet nu overblik over, hvor mange der har søgt om at få del i de 11,8 millioner fra regeringens to puljer til diger...
Læs mere
Se listen: Så mange kommuner har søgt om at få ophævet strandbeskyttelse

7. juni 2018

47 kommuner har benyttet sig af det åbne vindue til at søge om at få ophævet strandbeskyttelse.

166 steder rundt om i hele Danmark har kommuner ansøgt Kystdirektoratet...
Læs mere
Sand fra 1000 lastbiler skal beskytte Lønstrup

30. maj 2018

denne uge starter indsatsen med årets kystbeskyttelse ved Lønstrup. Store mængder sand på kysten kommer til at beskytte byen og gøre stranden bredere og højere.
Hele...
Læs mere
Ny lov samler kystbeskyttelsessager hos kommunerne

15. maj 2018

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der samler sagsbehandling ved kystbeskyttelse hos kommunerne. Det vil komme både borgere og kommuner ved kysten til gode.

En...
Læs mere
Græsrødderne skal styrke Rømødæmningen

14. maj 2018

Græsset på Rømødæmningens skråninger er vigtigt for at bevare digets styrke. Derfor bliver græsarealerne plejet hver sommer.
Forbipasserende kan hen over sommeren se...
Læs mere
Ansøgningsfrist for at ophæve strandbeskyttelse ved havne nærmer sig

2. maj 2018

Indtil den 1. juni 2018 kan kommuner søge om at få ophævet strandbeskyttelse på arealer i og ved bynære havne
Med en ændring af naturbeskyttelsesloven, som blev vedtaget...
Læs mere
Kommuner og digelag kan få støtte til diger

24. april 2018

Står kommuner eller digelag klar til at etablere eller forstærke diger i 2018, kan de nu søge om en økonomisk håndsrækning fra en ny pulje på ni mio. kroner.

Danmarks...
Læs mere
Nu skal herreløse skibsvrag væk fra de danske kyster

20. april 2018

Kommuner kan nu søge om midler til at fjerne herreløse skibsvrag, der skæmmer kysten. Miljø- og Fødevareministeriet åbner i dag en ny pulje på 2,8 mio. kroner.

Langs...
Læs mere
Nu starter årets sandfodringer på den jyske vestkyst

16. april 2018

De næste måneder vil man kunne opleve, at der fodres med sand flere steder på den jyske vestkyst. Sandet beskytter kysten mod at blive nedbrudt.
Sandsugerskibe vil hen...
Læs mere
Nemmere kystbeskyttelse er et skridt tættere på

13. april 2018

 Folketinget førstebehandler i dag en ny lovændring, som samler tilladelserne hos kommunerne.
Enklere sagsbehandling af tilladelser til kystbeskyttelse er et skridt...
Læs mere
Kommunerne viser stor interesse for undervisning i ny kystlovgivning

12. april 2018

Der bliver fuldt hus, når knapt 40 deltagere fra 13 af landets kommuner i dag tjekker ind i Lemvig for at blive klogere på forvaltningen af en ny kystbeskyttelseslov og...
Læs mere
Mere plads til badegæster på Charlottenlund Søbad

5. april 2018

Det store og populære Søbad ud for Charlottenlund nord for København kan med en tilladelse fra Kystdirektoratet nu forlænge en bro.
Når sommeren melder sin ankomst,...
Læs mere
Nyt værktøj skal hjælpe kommuner med at fordele udgifter til kystbeskyttelse

16. marts 2018

Det er ofte en stor udfordring at fordele regningen, når kommuner eller borgere tager initiativ til fælles løsninger, der skal beskytte kysten. En ny vejledning skal...
Læs mere
Esben Lunde Larsen: Borgere skal kun søge om kystbeskyttelse ét sted

15. marts 2018

Ny lovændring skal gøre det enkelt og hurtigt at søge om tilladelse til kystbeskyttelse. Tilladelserne samles hos kommunerne, mens staten øger vejledningsindsatsen.
Det...
Læs mere
Nyt katalog med udenlandske stormflodsbarrierer skal inspirere danske kommuner

9. marts 2018

Kystdirektoratet har fået udarbejdet et katalog om stormflodsbarrierer, baseret på blandt andet hollandske løsninger og erfaringer. Kataloget skal indgå i den vejledningsindsats,...
Læs mere
Grønt lys til fem nye shelterpladser på Bornholm

5. marts 2018

Med dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen kan Bornholms Regionskommune nu etablere nye sheltere fem steder rundt om på Bornholm med god adgang fra søvejen.
De...
Læs mere
Vesterhavet er helt i bund

1. marts 2018

Flere steder langs den jyske vestkyst er der målt rekord lav vandstand.
Ved Thyborøn og i Havneby på Rømø har der aldrig været målt så lav vandstand som i dag. Man skal...
Læs mere
Kystdirektoratet vil undersøge gravearbejde ved Kongeåen

22. februar 2018

Der er blevet gravet i den gamle Vadehavskanal ved Kongeåens udløb uden de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet.
Området omkring Vilslev, hvor Kongeåen munder ud...
Læs mere
Skyttehushaven i Vejle kan få nyt liv

20. februar 2018

Nye legeredskaber og ny musikpavillon er nogle af de tiltag, som Vejle Kommune har fået dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre i byparken Skyttehushaven,...
Læs mere
Kystdirektoratet offentliggør opdaterede højvandsstatistikker

19. februar 2018

Borgere, kommuner og virksomheder kan nu finde de opdaterede højvandsstatistikker på Kystdirektoratets hjemmeside. Statistikkerne sætter tal på, hvor ofte vi statistisk...
Læs mere
Aftale sikrer midler til kystprojekter

9. februar 2018

Regeringen og en bred aftalekreds har afsat 45 mio. kroner til en række natur- og kystprojekter. Blandt projekterne er kystbeskyttelse ved Løkken, Lønstrup og Nørlev samt...
Læs mere
Jyllinge Nordmark får ja til kystbeskyttelse

1. februar 2018

PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Det betyder, at Roskilde og Egedal Kommune nu er...
Læs mere
Midlertidig reparation beskytter Ferring Sø

29. januar 2018

Der er sket et skred på en del af skråningsbeskyttelsen ud for Ferring Sø. For at skaden ikke skal udvikle sig yderligere, blev der fredag og lørdag lagt sten over det...
Læs mere
Lovændring sikrer grundejere flere muligheder for kystbeskyttelse

18. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE
 
Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, som giver bedre rammer for, hvordan og hvornår grundejere kan beskytte deres hjem mod havet. Regeringen...
Læs mere
Nyt dige skal beskytte Næsby Strand mod oversvømmelse

12. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til, at grundejere ved Næsby Strand og Slagelse Kommune kan bygge et dige og etablere spunsvægge for at...
Læs mere
Kystdirektoratet har meldt ulovlig kystbeskyttelse til politiet

4. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE

Den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget syd for Lønstrup, er nu blevet meldt til politiet for overtrædelse af Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

Det...
Læs mere
Politianmeldelse på vej for ulovlig kystbeskyttelse ved Lønstrup

3. januar 2018

PRESSEMEDDELELSE

Kystdirektoratet besigtiger i dag den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget ved Lønstrup, og forventer at melde sagen til politiet i morgen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Kom til borgermøde om kystbeskyttelsen ved Agger

14. december 2017

PRESSEMEDDELELSE
Kystdirektoratet inviterer til borgermøde på tirsdag den 19. december, hvor der vil blive informeret om kystbeskyttelsen ved Agger.
Agger har fået...
Læs mere
Faxe Ladeplads kan slå to fluer i ét smæk ved kystbeskyttelse

13. december 2017

Faxe Kommune kan nu med en tilladelse fra Kystdirektoratet beskytte 600 meter kyst syd for Faxe Ladeplads Havn. Samtidig har Faxe Kalk A/S fået tilladelse til at oprense...
Læs mere
Forskere får dispensation til grønt projekt på Nordfyn

16. november 2017

PRESSEMEDDELELSE:
 
Kystdirektoratet har netop givet dispensation til, at Aarhus Universitet som et led i et forskningsprojekt kan etablere et minivådområde med en såkaldt...
Læs mere
Kystdirektoratet sætter skub i behandling af sager om bade- og bådebroer

14. september 2017

PRESSEMEDDELELSE
 
Kystdirektoratet beklager, at fire sager i Kolding Kommune om ulovlige bade- og bådebroer ikke er blevet behandlet inden for en rimelig tidshorisont....
Læs mere
Regeringen vil styrke kyst- og klimasikring af Danmark

17. august 2017

PRESSEMEDDELELSE
 
Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder.
 
De...
Læs mere
Naturbeskyttelsesloven er ændret - det betyder ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

11. juni 2017

Nu er ændringerne af naturbeskyttelsesloven trådt i kraft. Det giver flere muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen, men hvad betyder det konkret...
Læs mere
Ny rapport giver overblik over vandstandsmålere

6. juni 2017

Vandstandsmålere og -data indgår i løsningen af en lang række vigtige samfundsmæssige opgaver. Nu giver en ny rapport overblik over infrastrukturen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Lovændring giver flere muligheder langs de danske kyster

1. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Nu kommer der mere liv langs de danske strande.  Foreninger og klubber, kommuner og turisterhvervet ved kysterne får nu bedre mulighed for at opstille...
Læs mere
Enorme mængder sand skal beskytte Danmarks mest udsatte kyst

3. marts 2017

PRESSEMEDDELELSE

Årets sandfodring af Vestkysten er netop gået i gang ved Årgab syd for Hvide Sande. For at holde havet i skak, bliver der i de kommende måneder sat...
Læs mere
Kapitel 1a processen efter kystbeskyttelsesloven er ændret

11. januar 2017

1.januar 2017 trådte den ændrede kystbeskyttelseslov i kraft. De væsentligste ændringer fremgår neden for:

Kommunerne kan i starten af processen søge vejledning hos...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark