Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vedligeholdelse af kammersluseport


I Hvide Sande er der både en afvandingssluse, som justerer vandgennemstrømning til og fra Ringkøbing Fjord, og en kammersluse, som lader skibe passere mellem havnen/
Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Kammerslusen ses midt i billedet.
Slusen skal altid være operationsdygtig, da redningsbåden skal kunne færdes både i havnen og på fjorden. Desuden er der en del erhverv, der ligger inden for slusen, som er afhængige af slusen, ligesom lystsejlere skal kunne færdes på begge sider af slusen.  I Hvide Sande er der både en afvandingssluse, som justerer vandgennemstrømning til og fra Ringkøbing Fjord, og en kammersluse, som lader skibe passere mellem havnen/
Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Kammerslusen ses midt i billedet.
Slusen skal altid være operationsdygtig, da redningsbåden skal kunne færdes både i havnen og på fjorden. Desuden er der en del erhverv, der ligger inden for slusen, som er afhængige af slusen, ligesom lystsejlere skal kunne færdes på begge sider af slusen.  


Da slusen altid skal kunne fungere, findes der en reserveport, som kan sættes i slusen i tilfælde af, at en af de to sluseporte går i stykker. Staten ejer slusen, og har dermed også forpligtelsen til at vedligeholde sluse og reserveport. 
Her står porten opmagasineret.

Da slusen altid skal kunne fungere, findes der en reserveport, som kan sættes i slusen i tilfælde af, at en af de to sluseporte går i stykker. Staten ejer slusen, og har dermed også forpligtelsen til at vedligeholde sluse og reserveport.
Her står porten opmagasineret.
Når reserveporten bliver set efter og vedligeholdt, startes med en rengøring. 

Sluseporten, som er ca. 6 m. høj, 2 m. bred og 18 m. lange med en vægt på omkring 80 tons, spules ren. Når reserveporten bliver set efter og vedligeholdt, startes med en rengøring.

Sluseporten, som er ca. 6 m. høj, 2 m. bred og 18 m. lange med en vægt på omkring 80 tons, spules ren.
Den store port er kørt på værft, hvor første arbejdsgang er opbygning af stillads rundt om porten, så arbejdet udvendigt kan gå i gang. Den store port er kørt på værft, hvor første arbejdsgang er opbygning af stillads rundt om porten, så arbejdet udvendigt kan gå i gang.
Næste proces er sandblæsning både udvendig og indvendig i porten, inden porten kan males.
Porten er opdelt med 2 indskudte dæk og 2 lodrette vægge, så den indvendig er opdelt i 9 rum. I de 3 nederste rum er der konstant vand som ballast, når den er i brug. I de øverste 6 rum er vandet variabelt, alt efter vandstanden uden for porten. Næste proces er sandblæsning både udvendig og indvendig i porten, inden porten kan males.
Porten er opdelt med 2 indskudte dæk og 2 lodrette vægge, så den indvendig er opdelt i 9 rum. I de 3 nederste rum er der konstant vand som ballast, når den er i brug. I de øverste 6 rum er vandet variabelt, alt efter vandstanden uden for porten.
Kammerslusen har to sluseporte og dermed ét kammer. Deraf navnet kammersluse. Det er i kammeret der kan lukkes vand ind og ud, således at skibe kan sejle ind og blive henholdsvis sænket eller løftet til det vandniveau, der er på den anden side af slusen. 
Den vestre port sidder umiddelbart under broen, hvor den østre sidder modsat og kan ses på dette foto. Kammerslusen har to sluseporte og dermed ét kammer. Deraf navnet kammersluse. Det er i kammeret der kan lukkes vand ind og ud, således at skibe kan sejle ind og blive henholdsvis sænket eller løftet til det vandniveau, der er på den anden side af slusen.
Den vestre port sidder umiddelbart under broen, hvor den østre sidder modsat og kan ses på dette foto.


Den vestlige port, som sidder i slusen er her ved at lukke. 
Reserveporten kan bruges som erstatning for både den vestlige og østlige port.

Den vestlige port, som sidder i slusen er her ved at lukke.
Reserveporten kan bruges som erstatning for både den vestlige og østlige port.
Selve kammeret i slusen og den østtlige port. Selve kammeret i slusen og den østtlige port.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark