Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Opmåling på Vestkysten en januardag


Den lilla streg i Vesterhavet sydvest for Thyborøn viser, hvor et af Kystdirektoratets opmålingsskibe Ekko har sejlet i lige linjer vinkelret på kysten for at opmåle havbunden. Det er ikke vanddybden i sig selv, der er interessant, men derimod havbundens placering i forhold til det danske højdereference system, kaldet DVR90(Dansk Vertikal Reference 1990). Populært sagt skal målingen vise, hvor langt nede havbunden er i forhold til et fast defineret nul niveau. Den lilla streg i Vesterhavet sydvest for Thyborøn viser, hvor et af Kystdirektoratets opmålingsskibe Ekko har sejlet i lige linjer vinkelret på kysten for at opmåle havbunden. Det er ikke vanddybden i sig selv, der er interessant, men derimod havbundens placering i forhold til det danske højdereference system, kaldet DVR90(Dansk Vertikal Reference 1990). Populært sagt skal målingen vise, hvor langt nede havbunden er i forhold til et fast defineret nul niveau.
Fra stranden gør dykkeren sig klar til at gå ud i vandet med en stang, hvorpå der sidder et prisme. Han skal gå ud i samme linje, som skibet er sejlet ind, og han skal så langt ud, som skibet kunne sejle ind. På den måde fortsætter opmålingen fra skibet og ind på land. Fra stranden gør dykkeren sig klar til at gå ud i vandet med en stang, hvorpå der sidder et prisme. Han skal gå ud i samme linje, som skibet er sejlet ind, og han skal så langt ud, som skibet kunne sejle ind. På den måde fortsætter opmålingen fra skibet og ind på land.
De to landmålerstokke markerer linjen, hvor skibet har sejlet og virker som pejlemærke for dykkeren, der går baglæns ud i vandet. De to landmålerstokke markerer linjen, hvor skibet har sejlet og virker som pejlemærke for dykkeren, der går baglæns ud i vandet.
På land står en opmåler klar ved opmålingsudstyr, kaldet en totalstation, som måler til det prisme, der sidder i toppen af den stang, som dykkeren går ud i vandet med. 
Måleudstyret måler med en nøjagtighed af ca. 4 mm pr. km. På land står en opmåler klar ved opmålingsudstyr, kaldet en totalstation, som måler til det prisme, der sidder i toppen af den stang, som dykkeren går ud i vandet med.
Måleudstyret måler med en nøjagtighed af ca. 4 mm pr. km.
Med jævne mellemrum stopper dykkeren i vandet op, og der måles mellem totalstationen og prismet på stangen i vandet. Med jævne mellemrum stopper dykkeren i vandet op, og der måles mellem totalstationen og prismet på stangen i vandet.
Dykkeren skal holde stangen med prismet lodret på havbunden med prismet op af vandet. Dykkeren skal holde stangen med prismet lodret på havbunden med prismet op af vandet.
Selv på dybt vand, skal stangen med prismet holdes lodret på havbunden. Selv på dybt vand, skal stangen med prismet holdes lodret på havbunden.
Dykkeren befinder sig på opmålingslinjen ud for de landmålerstokke, som indikerer linjen. Totalstationen måler ud til prismet. Dykkeren befinder sig på opmålingslinjen ud for de landmålerstokke, som indikerer linjen. Totalstationen måler ud til prismet.
Så er dykkeren så langt ud, som skibet har målt ind til, og han kan komme tilbage på land. Så er dykkeren så langt ud, som skibet har målt ind til, og han kan komme tilbage på land.
På land måles kystprofilet op til ca. 25 meter bag klittoppen. Det foregår med RTK gps sat på en stang. RTK gps'en er til professionelt brug med en nøjagtighed på centimeterniveau. 
På den måde får Kystdirektoratet en samlet opmåling af hele kystprofilet fra lidt bag klittoppen til et stykke ud i havet. På land måles kystprofilet op til ca. 25 meter bag klittoppen. Det foregår med RTK gps sat på en stang. RTK gps'en er til professionelt brug med en nøjagtighed på centimeterniveau.
På den måde får Kystdirektoratet en samlet opmåling af hele kystprofilet fra lidt bag klittoppen til et stykke ud i havet.
Totalstationen er opstillet et vilkårligt sted. For at kunne beregne dens position laves tre målinger til gps'en fra tre steder rundt om totalstationen. Totalstationen er opstillet et vilkårligt sted. For at kunne beregne dens position laves tre målinger til gps'en fra tre steder rundt om totalstationen.
Dykkeren er kommet på land igen. Selvom vinden og havet er koldt, og der er sne på stranden, kan han godt holde varmen i sin tørdragt. Dog kan hænderne blive kolde efter flere timer i vandet. Handskerne er ikke en del af tørdragten, og der kan trænge vand ind i dem. En termokande med tempereret varmt vand ligger klar i bilen, så handskerne suppleres med varmt vand, når hænderne er for kolde. Dykkeren er kommet på land igen. Selvom vinden og havet er koldt, og der er sne på stranden, kan han godt holde varmen i sin tørdragt. Dog kan hænderne blive kolde efter flere timer i vandet. Handskerne er ikke en del af tørdragten, og der kan trænge vand ind i dem. En termokande med tempereret varmt vand ligger klar i bilen, så handskerne suppleres med varmt vand, når hænderne er for kolde.
De tre opmålere på land er færdige med opmåling på én linje og kører videre ca. 660 meter til den næste. De fleste steder langs Vestkysten er der ca. én km mellem opmålingslinjerne. 
Der måles typisk tre-fire km ud fra kysten. Nogle steder længere.  
Ved Thyborøn, er kystprofilet blevet målt siden 1874. 
Læs mere om opmåling her: http://soeterritorietoghavne.kyst.dk/opmaaling-af-strand-og-havbund.html De tre opmålere på land er færdige med opmåling på én linje og kører videre ca. 660 meter til den næste. De fleste steder langs Vestkysten er der ca. én km mellem opmålingslinjerne.
Der måles typisk tre-fire km ud fra kysten. Nogle steder længere.  
Ved Thyborøn, er kystprofilet blevet målt siden 1874.
Læs mere om opmåling her: soeterritorietoghavne.kyst.dk
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark