Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Oprensning af belastet og lettere belastet sediment i Esbjerg Havn


Sidst opdateret: 1.7.16

I starten af juli 2016 starter Rohde Nielsen A/S med at oprense forhavnen til 1. bassin. Sedimentet skal klappes på klapplads 2b i Nordsøen. Der er tale om den klapplads der ligger lige udenfor Grådyb, mod nord. Der klappes i området længst mod vest. Næste område bliver den inderste del af 6. bassin, dette sediment skal køres til miljøvirksomheden RGS90 A/S, hvorefter sedimentet nyttiggøres.

De områder der skal oprenses af Rohde Nielsen frem til 2019. Bemærk at 2. bassin nu kan klappes.
De områder der skal oprenses af Rohde Nielsen frem til 2019. Bemærk at 2. bassin nu kan klappes.

Den 20. juni 2016 indgås kontrakt med Rohde Nielsen A/S. Kontrakten dækker oprensning af 1. og 2. bassin inkl. forhavn samt 5. og 6. bassin inkl. Beddingsområde og løbet.

Der afholdes licitation d. 31. maj 2016, hvor der kommer 3 bud.

Den 25. april udsendes nyt udbudsmateriale til de 7 prækvalificerede entreprenører.

Se også siden Vejen til Ren Havn i Esbjerg 2025.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark