Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Opmåling og oprensning af sejlløb


Sidst opdateret: 23.3.17
Oprensning af den gravede rende over Løgstør Grunde med spandkædemaskine.
Oprensning af den gravede rende over Løgstør Grunde med spandkædemaskine.
Kystdirektoratet er ansvarlig for, at sejlløb , der forbinder de danske farvande, har den fornødne dybde. Det drejer sig blandt andet om Limforden øst og vest for Aalborg, løbene i Grønsund og Bøgestrømmen.

Til oprensning af sejlrenderne benyttes eksterne entreprenører.
På grund af en konstant materialevandring, vil der altid være en vis risiko for, at et eller flere sejlløb har mindre dybde end tilsigtet. Kystdirektoratet arbejder sammen med Søfartsstyrelsen om den aktuelle tilstand, så skibstrafikken kan blive orienteret.

Her på siden vil Kystdirektoratets seneste opmålinger for en række sejlløb blive offentliggjort til brug for skibstrafikken.

I øvrigt henviser vi til Søfartsstyrelsens hjemmeside med advarsler og efterretninger for søfarende.

Måleplaner for en række sejlrender

Limfjorden:

  • Løgstør Grunde
  • Bejstrupløb
  • Marbjerg - Bejstrupløb
  • Marbjerg Tunge
  • Draget
  • Sælhundeholmløbet
Smålandsfarvandet:
  • Grønsund (Nyt Løb og Hestehoveddyb)
  • Bøgestrømmen

Isefjorden:

  • Lynæs Rende

Måleplaner findes i boksen ´Filer`til højre. Bemærk navn på sejlrende og dato for opdatering i filnavnet.

Kystdirektoratet har to opmålingsfartøjer. Fra ét af disse fartøjer, Beam, har vi denne lille videosekvens - optaget med mobil-kamera:

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark