Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Opmåling og oprensning af sejlløb


Sidst opdateret: 12.3.19
Kystdirektoratet er ansvarlig for, at sejlløb , der forbinder de danske farvande, har den fornødne dybde. Det drejer sig blandt andet om Limforden øst og vest for Aalborg, løbene i Grønsund og Bøgestrømmen.

Til oprensning af sejlrenderne benyttes eksterne entreprenører.
På grund af en konstant materialevandring, vil der altid være en vis risiko for, at et eller flere sejlløb har mindre dybde end tilsigtet. Kystdirektoratet arbejder sammen med Søfartsstyrelsen om den aktuelle tilstand, så skibstrafikken kan blive orienteret.

I øvrigt henviser vi til Søfartsstyrelsens hjemmeside med advarsler og efterretninger for søfarende.

Opmålinger i sejlrender

Limfjorden:

  • Løgstør Grunde
  • Bejstrupløb
  • Marbjerg - Bejstrupløb
  • Marbjerg Tunge
  • Draget
  • Sælhundeholmløbet
Smålandsfarvandet:
  • Grønsund (Nyt Løb og Hestehoveddyb)
  • Bøgestrømmen

Isefjorden:

  • Lynæs Rende
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark