Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Nedlukning af tørrefelterne


Sidst opdateret: 4.7.16

Cementstabilisering af tørrefelt

I medio maj 2016 startede cementstabiliseringen og fortsætter indtil marts 2017. Området vil løbende blive dækket med skærver.

På billedet ses cementstabiliseringsmaskinen i arbejde. Maskinen kører på det allerede stabiliserede område.
På billedet ses cementstabiliseringsmaskinen i arbejde. Maskinen kører på det allerede stabiliserede område.

Den 4. december 2015 er der skrevet kontrakt med M.J. Erikson A/S om cementstabilisering af tørrefelterne.

Maskinerne arbejder med at flytte sediment i tørrefelterne
Maskinerne arbejder med at flytte sediment i tørrefelterne

I marts og april 2016 foretages der cementstabilisering af prøvefelt for at fastlægge, hvor meget cement der skal tilsættes, så overfladen bliver lige så fast, som det øvrige havneareal.

Primo januar 2016 startede entreprenøren med at flytte sediment fra felt 4 til de øvrige felter.

Ved udgangen af 2015 ser området således ud (NIRAS 2015)
Ved udgangen af 2015 ser området således ud (NIRAS 2015)

Kystdirektoratet oprenser gennemsnitlig ca. ½ mio. m3 havnesediment fra Esbjerg Havn om året. I de sidste 10 år er ca. 10 % af det oprensede havnesediment blevet deponeret på land på grund af et for højt indhold af især TBT (Tributyltin), som hovedsageligt kommer fra skibsmalinger, jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 632/2001 (Miljøstyrelsen, 2001).

For den del af havnesedimentet, som ikke kunne klappes (dvs. tilbageføres til Vadehavet), fordi sedimentet indeholdt for store koncentrationer af forurenende stoffer, er det pågældende sediment oplagt i eksisterende tørrefelter. Der er fire tørrefelter og et mellemdepot på Esbjerg Havn, som på nuværende tidspunkt indeholder ca. 177.000 m3afvandet havnesediment.

Kystdirektoratet har fået en miljøgodkendelse til omdannelse af eksisterende tørrefelter til et havnesedimentdepot. Depotet skal alene anvendes til deponering af det allerede opgravede havnesediment fra Esbjerg Havn placeret i tørrefelterne i perioden 2006-2013. Samtidig ansøges om nedlukning af depotet, efterbehandling og efterfølgende overgang til passiv tilstand. Herefter vil området overgå til havneareal. Tilladelsen kan ses under Filer i menuen til højere.

Du vil kunne følge med i arbejdet her på siden.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark