Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Når du handler med os


Sidst opdateret: 25.4.14

Elektronisk fakturering i det offentlige er lovpligtigt, og Kystdirektoratet modtager derfor kun e-fakturaer. Herunder kan du læse om e-faktureringer eller du kan finde meget mere om på Moderniseringssstyrelsens hjemmeside om emnet her: Offentlig betaling

EAN-lokationsnummer

Hidtil har postadressen på den offentlige myndighed angivet, hvor regningen fysisk skulle sendes hen. Elektroniske regninger kræver tilsvarende en "elektronisk" adresse til myndigheden.

Den elektroniske adresse kaldes et EAN-lokationsnummer, og dette nummer skal angives på regningen, hvad enten den afsendes fra dig på papir til et Læs-ind-bureau eller i elektronisk form via VANS.

Kystdirektoratets EAN-lokationsnummer vedrørende driftsudgifter: 5798000893313

Kystdirektoratets EAN-lokationsnummer vedrørende anlægsudgifter: 5798009812599

Kystdirektoratets CVR-nummer: 36 87 61 15

Kystdirektoratet skal oplyse et ordrenummer, en reference og EAN-nummer når vi afgiver en ordre.

Har du i øvrigt spørgsmål hertil, bedes du rette henvendelse til bestilleren.

Vi beder dig ligeledes være opmærksom på at eventuelle serviceoplysninger, som du hidtil har påført papirregninger (f.eks. adresseændringer eller ændringer af indbetalingssted) samt eventuelle bilag du har fremsendt sammen med papirregningen, på grund af den elektroniske håndtering ikke længere vil blive registreret af Kystdirektoratet.

Vi vil derfor anmode om, at denne type oplysninger fremsendes særskilt.

Hvis du repræsenterer en privat virksomhed, må du meget gerne fremsende serviceoplysningerne og bilagene via e-mail til Kystdirektoratets officielle e-mailadresse, men du kan også vælge at fremsende dem på papir.

Hvis du repræsenterer en offentlig myndighed, skal fremsendelsen ske via e-mail.

Kystdirektoratets officielle e-mailadresse er: kdi@kyst.dk

Månedsfaktura

Kystdirektoratet har af praktiske årsager indført særlige regler for leverancer fra leverandører, der fremsender en samlefaktura for en hel måneds køb.

For at kunne håndtere ordregivningen på en smidig måde og for at undgå for meget unødig administration, har Kystdirektoratet valgt at tillade denne form for køb på trods af, at de nye regler i "Lov om offentlige betalinger" tilsiger, at der skal afgives et ordrenummer ved hvert enkelt køb.

Kystdirektoratet vil derfor ved starten af hver måned, oplyse et ordrenummer til de leverandører, som fremsender månedsfaktura. Det vil være Kystdirektoratets bogholderi, som sørger for dette.

Denne ordning kan kun gennemføres, hvis der mellem Kystdirektoratet og leverandøren er en forståelse for, at månedsregningen kun kan indeholde småindkøb.

Hvis en indkøber fra Kystdirektoratet indkøber en vare eller en ydelse til en selvstændig værdi over kr. 1.000, skal der laves en særskilt ordre og faktura på dette, og købet må dermed ikke sammenlægges med månedens øvrige køb på samlefakturaen.

Det er meget vigtigt for Kystdirektoratet, at disse retningslinjer overholdes, og vi skal derfor venligst bede vores leverandører hjælpe til med at dette sker.

Annoncering af mindre indkøb

Jf. "Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter", lov nr. 572 af 6. juni 2007, skal Kystdirektoratet annoncere mindre indkøb under EU’s tærskelværdier, men over 500.000 kr.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark