Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Miljøkonsekvensvurdering på de fire fællesaftalestrækninger


Sidst opdateret: 17.12.18

Kystdirektoratet gennemfører miljøkonsekvensvurderinger af kystbeskyttelsesindsatsen for de fire fællesaftalestrækinger  stat og kommuner har indgået. Det sker inden entreprenørarbejdet med sandfodring mv. kan sendes i udbud.

Miljøkonsekvensvurderingerne beskriver og vurderer kystbeskyttelsens direkte og indirekte påvirkninger på en lang række forhold. Der er især fokus på:

  • Landskab og kulturarv
  • Påvirkning af naturen på land og i havet
  • Befolkning og materielle goder

Samtidig skal vurderingerne beskrive samspillet mellem forskellige miljøfaktorer og belyse eventuelle kumulative effekter fra andre projekter i området.

Strækningerne bliver nedbrudt uden kystbeskyttelse

Figur 1: De fire fællesaftalestrækninger
Figur 1: De fire fællesaftalestrækninger

Uden en vedvarende kystbeskyttelsesindsats er områderne truet af oversvømmelse og/eller erosion. På grundlag af femårige Fællesaftaler mellem Staten og berørte kommuner fastlægges der en indsats for kystbeskyttelsen.

De fire fællesaftaler omfatter strækninger ved Blåvand, Lønstrup , Skagen og den 112 km lange strækning mellem  Lodbjerg-Nymindegab, som fremgår af figur 1.

Figur 2. Sandfodring kan gennemføres ved henholdsvis kystnær fodring enten som revlefodring (øverst) eller rainbowing (midten) eller som strandfodring (nederst).
Figur 2. Sandfodring kan gennemføres ved henholdsvis kystnær fodring enten som revlefodring (øverst) eller rainbowing (midten) eller som strandfodring (nederst).

Den konkrete fordeling af sand afhænger af udviklingen i perioden 2020-2024 og hvor mange og kraftige storme, vi får og hvor de der rammer. Forud for den årlige indsats udarbejder Kystdirektoratet konkrete planer, der beskriver hvor og hvor meget sand, der skal fodres med på de enkelte strækninger.

Den indsats, der skal miljøkonsekvensvurderes, er den kystbeskyttelse, der planlægges gennemført i perioden 2020-2024, og som primært udføres ved forskellige former for af sandfodring, som vist på  figur 2 eller i filmen her: https://youtu.be/rKau3l83gjM

Bygherre og fordeling af myndighedskompetencerne

Læs i boksen, hvorledes myndighedskompetencerne er delt, og hvorledes bygherre og myndighedsforholdet er delt i Kystdirektoratet.

Video om proces

Vi vil gerne høre din mening

Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen inviterer derfor alle til at komme med ideer og forslag til emner til miljøkonsekvensvurderin­gen.

Læs mere her.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark