Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Manual for marine vandstandsmålere


Sidst opdateret: 14.11.18

For at forbedre den daglige drift af marine vandstandsmålere og højne kvaliteten af de samlede data har Kystdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og Institut for Rumforskning og Teknologi hos Danmarks Tekniske Universitet udarbejdet en manual til opsætning, service og drift af marine vandstandsmålere.

Manualen er et konkret redskab til ejere og/eller driftsansvarlige for private og offentlige marine vandstandsmålere, der uanset formål gerne vil bidrage til det samlede nationale datagrundlag.

Hent manualen her.

I 2017 blev antallet og infrastrukturen af de marine vandstandsmålere og deres geografiske placering kortlagt, se rapporten her.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark