Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kysttekniske analyser


Sidst opdateret: 29.9.11
Projektet ”Kysttekniske analyser” har til formål at effektivisere kystbeskyttelsesindsatsen på en 110 km lang strækning på den jyske vestkyst ved at forbedre analysemetoderne.

To analysemetoder er undersøgt

Den ene del omfatter udviklingen af en statistisk model til fremskrivning af kystudviklingen.

Det er sådan, at et års kystfodringsprogram skal fastlægges i maj året før af hensyn til tids­terminerne for EU-udbud. Derfor skal modellen med udgangspunkt i de profilmålinger, der foreligger på dette tidspunkt, kunne fastlægge fodringsbehovet.

Den udviklede model har vist sig i stand til at estimere fodringsbehovet godt på hovedstrækningsniveau – dvs. for kyststrækninger på 8-20 km længde, men den er endnu ikke brugbar på kortere strækninger.    

Den anden del af projektet omfatter videreudviklingen af en metode til reduktion af de ensidige fejl på opmålinger af havbunden. Selv om fejlene kun er af størrelsesordenen et par centimeter, svarer de til så store mængder sand, at de forstyrrer analysen af kystudviklingen, især når der ses på perioder på blot få år.

Metoden bygger på hypotesen om, at forholdet mellem aflejring og erosion – A/E – er en karakteristisk konstant for en delstrækning. Efter små forskydninger af opmålingerne, så A/E bliver konstant, er der opnået en meget højere korrelation mellem bølgepåvirkningen på kysten og mængdeudviklingen end før korrektionen. 

Metoden er foreløbig udviklet til anvendelse på delstrækninger med hyppige opmålinger. Også fodring mellem to opmålinger kan håndteres. 

Metoden vil indledningsvis blive anvendt til analyse af effekten af en stor sandfodring.
Tilknyttet fil:    Kysttekniske analyser (10432 Kb)
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark