Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystdirektoratets sagsbehandling


Sidst opdateret: 28.2.17
I Kystdirektoratet arbejder mange sagsbehandlere med administration af kystbeskyttelsesloven. Vi er fagligt bredt sammensat af juridiske og naturvidenskabelige kompetencer, og vi har et tæt samarbejde med Kystdirektoratets kysttekniske afdeling. 

Kystbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1988 og er senest revideret i 2007. Statens højhedsret over søterritoriet blev ved denne lejlighed lagt ind under kystbeskyttelsesloven, som også fik en formålsbestemmelse. Kystdirektoratet administrerer kystbeskyttelsesloven på bemyndigelse af miljø- og fødevareministeren.
 
Behandling af en sag om kystbeskyttelse, terrænændringer eller anlæg på søterritoriet indebærer bl.a. en kystteknisk vurdering af projektet og høring af andre myndigheder, inden der kan træffes afgørelse. Vi kommer gerne på besigtigelse af en lokalitet, hvis det skønnes nødvendigt for behandlingen af sagen.

 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark