Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ved Vrist og Langerhuse


Sidst opdateret: 1.3.17
Høfder ved Langerhuse
Høfder ved Langerhuse

Kystbeskyttelse

Oversigtskort Vrist til Langerhuse
Oversigtskort Vrist til Langerhuse
Vesterhavets bølger og strøm nedbryder (eroderer) den jyske Vestkyst. For at forhindre oversvømmelse og tab af bygninger og landbrugsjord har staten derfor siden 1875 udført kystbeskyttelse på Vestkysten. Høfde 1 – 12 fra Bovbjerg til Ferring Sø blev anlagt i 1875 – 83, mens høfde 30 – 34 ved Langerhuse blev anlagt i 1892 – 1920.

Hver høfde er bygget af ca. 30.000 tons granit og betonblokke.

Kysten ved Vrist og Langerhuse er de sidste 100 år rykket ca. 200 m tilbage p.g.a. erosion. Det er især under en storm, at kysten og klitterne forsvinder i havet; det er observeret, at en 30 meter bred klit er skyllet bort under en storm.

Stormen i 1981 og tiden derefter

Efterhånden var de naturlige klitter på kysten ved Vrist og Langerhuse forsvundet i havet, og kun et smalt sanddige var tilbage. Under stormen i november 1981 blev diget gennembrudt lidt syd for Bragdøvej, og vandet strømmede ind i området og forårsagede oversvømmelser i Vrist.
Strandvejen gennem Vrist by oversvømmet under stormen i 1981
Strandvejen gennem Vrist by oversvømmet under stormen i 1981
Efter stormen i 1981 blev omfattende kystbeskyttelsesarbejder iværksat for at beskytte området mod erosion og oversvømmelse. Diget blev forstærket, og der blev anlagt 4.000 m skråningsbeskyttelse foran diget fra høfde 33 ned til Sylphidevej. Endvidere blev 10 bølgebrydere og 2 høfder anlagt ved Vrist (Bragdøvej).

Skråningsbeskyttelse

Skråningsbeskyttelse under udførelse. Den er opbygget af betonblokke og beskytter klitten mod erosion under en stormflod
Skråningsbeskyttelse under udførelse. Den er opbygget af betonblokke og beskytter klitten mod erosion under en stormflod
Det er en skråtstillet mur (anlæg 1:2) opbygget af 2 og 3 tons tunge betonblokke foran sanddiget. Muren beskytter sanddiget mod erosion fra havet under en storm. Ved Vrist og Langerhuse er klitten nu blevet så bred, at muren i dag ligger godt gemt inde i klitten, og den er helt dækket af sand

Bølgebrydere

Bølgebryderne ved Vrist er bygget af 3-5 tons tunge granitblokke
Bølgebryderne ved Vrist er bygget af 3-5 tons tunge granitblokke
Bølgebryderne ved Vrist er bygget af 3-5 tons tunge granitblokke

Kystfodring

Kystdirektoratet bygger ikke længere nye høfder, men beskytter nu kysten ved at pumpe sand ind på stranden eller den kystnære havbund til erstatning for det sand, som havet tager. Der bliver årligt indpumpet ca. 2,5 mio. m3 sand på Vestkysten. Udgiften betales af staten, Ringkjøbing Amt og de berørte kystkommuner.

Årlig kystfodring ved Vrist og Langerhuse har standset den naturlige tilbagerykning af kysten og har givet en mere naturlig kyst til gavn for både lokalbefolkningen og egnens gæster.
Sandet suges op fra havbunden på 20 m vanddybde.
Sandet suges op fra havbunden på 20 m vanddybde.
Sandet suges op fra havbunden på 20 m vanddybde.
Illustration af regnbuemetoden
Illustration af regnbuemetoden
Sandpumperen sejler ind til kysten indtil den rammer revlen på 5 m dybde.

Skibet pumper sandet over stævnen (regnbuemetoden), og sandet lander på havbunden foran skibet tæt på stranden.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark