Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelse ved Husby Klit


Sidst opdateret: 1.3.17
Sådan så stranden ud før ombygningen af høfderne
Sådan så stranden ud før ombygningen af høfderne
Oversigtskort
Oversigtskort
Husby-høfderne
Klitten foran Strandgården beskytter de lavtliggende områder omkring Vest Stadil Fjord mod oversvømmelse.

I 1926/27 blev høfderne anlagt, fordi klitten næsten var skyllet bort (eroderet) af havet. Samtidig forstærkede man klitten på østsiden med et sanddige.

Erosionen af klitten ophørte, og høfderne sandede efterhånden til. De var i mange år dækket af sand - indtil stormen i november 1981 hvor høfderne igen blev frilagt, og havet igen eroderede klitten. Derfor blev høfderne forstærket i 1980´erne, og sanddiget bag den resterende del af klitten blev udbygget.
Skråningsbeskyttelse under udførelse
Skråningsbeskyttelse under udførelse
Under stormene i januar og februar 1990 forsvandt den sidste del af klitten, og nu var kun høfderne og sanddiget tilbage. Sanddiget bag høfderne blev forstærket med en skråningsbeskyttelse; det er en skråtstillet mur opbygget af 2 og 3 tons tunge betonblokke.Skråningsbeskyttelse under udførelse. Den er opbygget af betonblokke og beskytter klitten mod erosion under en stormflod.

Den nuværende strand med bølgebrydere
Den nuværende strand med bølgebrydere
Husby-høfderne var vigtige for kystbeskyttelsen foran Strandgården, men de var svære at passere og gjorde det vanskeligt at færdes på stranden. Kystdirektoratet besluttede derfor at ombygge, Husby-høfderne til bølgebrydere. Tekniske analyser har vist, at denne løsning yder mindst lige så god beskyttelse af kysten som høfderne.Arbejdet begyndte i 2003 og blev afsluttet i 2004. Det blev udført af Kystdirektoratets egen entreprenørtjeneste.
De 15 bølgebrydere er bygget af granitblokke og ligger langs med kysten ude i vandkanten.Hver bølgebryder består af ca. 1.600 tons granit.
Kystfodring
Kystdirektoratet bygger ikke længere nye høfder, men beskytter nu kysten ved at pumpe sand ind på stranden til erstatning for det sand, som havet tager. Metoden blev taget i brug i Danmark i 1970’ erne, og der bliver nu årligt indpumpet ca. 2,5 mio. m³ sand på Vestkysten. Udgiften betales af staten, Ringkjøbing Amt og de berørte kystkommuner.

Siden 1989 er der udført strandfodring ved Husby Klit. Ved at pumpe sand ind på stranden kan erosionen og tilbagerykningen af kysten standses.
Et specialbygget skib suger sandet op fra havbunden
Et specialbygget skib suger sandet op fra havbunden
Et specialbygget skib (sandpumper) suger sandet op fra havbunden i 20 m dybde.
Skibet sejler ind til kysten, hvor sandet pumpes ind på stranden
Skibet sejler ind til kysten, hvor sandet pumpes ind på stranden
Skibet kan laste 2.000 m³ sand ad gangen og arbejde i op til 1,5 m høje bølger
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark