Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystanalyse


Sidst opdateret: 3.9.18
Kystanalysen blev igangsat i efteråret 2014 af den daværende SR-regering. I efteråret 2015 besluttede V-regeringen at fortsætte analysen med henblik på færdiggørelse i 2016. Kystanalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Social og Indenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Kystanalysen i helt korte træk

Kystanalysen, som du længere nede på siden finder link til.
Kystanalysen, som du længere nede på siden finder link til.
Der sker og kan potentielt allerede i dag ske skader på huse og infrastruktur som følge af erosion og oversvømmelser.

I fremtidens klima øges faren for erosion og oversvømmelser og skadespotentialet vokser.

Der er i dag overordnet set etableret oversvømmelsesbeskyttelse, hvor behovet er størst. Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

Der er overordnet beskyttet mod erosion de fleste steder i Danmark, hvor behovet er størst Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

Kystbeskyttelse kan gennemføres mere omkostningseffektivt som helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder.

Kommunerne har allerede hjemmel i kystbeskyttelsesloven (kap 1a) til at gennemføre helhedsløsninger, men er tilbageholdende.

Nedenfor finder du kommissorium, kystanalyse og bilag til kystanalysen

Bemærk, at nogle af filerne, kan være tunge at hente ned. Alle filer er i pdf.

Kommissorium

Kystanalysen

Bilag til kystanalysen

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark