Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kortlægning af områder med forøget sandsynlighed for landsænkning


Sidst opdateret: 22.1.14

Det er almindelig kendt, at der lokalt sker sætninger blandt andet af diger, i opfyldsområder og i moser i forbindelse med dræning. Alligevel er der aldrig udført en systematisk kortlægning af sætninger eller sætningsrater i Danmark.

En sandsynlig forklaring på dette er, at det er et omfattende arbejde, samt at der ikke hidtil har været fokus på problemstillingerne omkring sætninger i et større perspektiv. Endvidere har fikspunktnettet i Danmark været søgt etableret i relativt stabile sedimenter. Viden om lokale sætningsforhold bliver imidlertid stadig mere efterspurgt, blandt andet i relation til klimatilpasning og større anlægsarbejder i kommunalt regi.

Et kort over områder med forøget sandsynlighed for lokale sætninger er på denne baggrund blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet, DTU Space og Aarhus Universitet.

Download hele rapporten GST Technical Report no. 17.

Der er til ’Kortdage 2013’ i Kolding udarbejdet fire posters, der samlet præsenterer resultater fra GST Technical Reports no. 16 & no. 17. Disse kan ligeledes downloades.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark