Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kombineret kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 16.6.17

Kombineret kystbeskyttelse

Lokale forhold kan kræve en kombination af to eller flere former for kystbeskyttelse. Her omtales et fra Lønstrup på Den Jyske Vestkyst, og tre eksempler fra de indre danske kyster.

Lønstrup på den jyske vestkyst

Ved Lønstrup på Vendsyssels Skagerrakkyst blev der i 1982/83 udført en kystbeskyttelse bestående af skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder og sandfodring.

Den naturlige gennemsnitlige tilbagerykningshastighed ved Lønstrup er ca. 1,5 m/år. Da helårshuse i Lønstrup var i fare for at styrte ned, blev det vedtaget at kystbeskytte en 1100 m lang strækning ud for byen. Udgifterne til kystbeskyttelsen blev delt mellem staten (50%), Nordjyllands Amt (25%) og Hjørring Kommune (25%).

Den valgte løsning fremgår af nedenstående figur. Ind mod skrænten blev der bygget en skråningsbeskyttelse af brudsten. På ca. 1 m vanddybde blev der bygget 45 m lange bølgebrydere med en indbyrdes afstand på 45 m. Ved landingspladsen blev der i stedet for bølgebrydere bygget 2 høfder. Endelig blev der fodret med ca. 70.000 m³
Skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder og sandfordring
Skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder og sandfordring
Det var en del af aftalen, at der de efterfølgende år skulle foretages en løbende kystfodring. Der er derfor hvert år siden, kystbeskyttelsen blev etableret, blevet tilført 20-30.000 m3 sand til stranden. Denne løbende tilførsel af sand er nødvendig, idet bølgerne på trods af bølgebryderne, fjerner sand fra stranden. Hvis der ikke blev tilført sand, ville konstruktionerne blive underskåret.

Indre kyster

Bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og sandfodring
Bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og sandfodring
På det første billede ses en strækning, hvor yderligere kysterosion vil betyde tab af flere sommerhuse. Der er derfor etableret en skræntfodsbeskyttelse til hindring af yderligere skrænterosion
Derudover er der udført strandfodring for bevarelse af en strand, så underminering af skræntfodsbeskyttelsen undgås, og der er herved også skabt en rekreativ strand. Endelig er der etableret store bølgebrydere for at stabilisere den indpumpede sandstrand og for at reducere den nødvendige vedligeholdelsesfodring
Skråningsbeskyttelse og bølgebrydere
Skråningsbeskyttelse og bølgebrydere
På det andet billede ses en strækning med samme problematik, hvor løsningen af problemet er knap så ambitiøs. Der er dels anlagt en skræntfodsbeskyttelse til hindring af yderligere skrænterosion dels etableret små strandnære bølgebrydere, der stabiliserer og fastholder en vis strand på strækningen. Der udføres ikke kystfodring her. Denne løsning giver på lang sigt ikke samme sikkerhed og rekreative forhold som fodringsløsningen
Skråningsbeskyttelse og høfder
Skråningsbeskyttelse og høfder
På det tredje billede ses en strækning, hvor yderligere erosion vil betyde risiko for erosion af kystvejen samt af sommerhusene til højre i billedet. Der er anlagt skræntfodsbeskyttelse, og stranden er stabiliseret ved anlæg af høfder. Løsningen giver ikke samme grad af sikkerhed som fodringsløsning. Endvidere vanskeliggør høfdeløsninger passage langs stranden
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark